Poziv na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću_ODLUKA o urbanoj opremi na području starogradske jezgre naselja Svetvinčenat

OPĆINA SVETVINČENAT objavljuje početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga Odluke o urbanoj opremi na području starogradske jezgre naselja Svetvinčenat.   Savjetovanje traje od 16. ožujka do 14. travnja 2022. godine    Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da najkasnije do zaključno 14. travnja 2022. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt…

JAVNI POZIV za financiranje projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Svetvinčenat

Temeljem članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novineˮ broj 26/15), Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Svetvinčenat za 2022. godinu (KLASA: 402-08/22-01/11, URBROJ: 2163-35-03-1-22-1 od 14. siječnja 2022. godine) namijenjenih financiranju projekata i manifestacija od…

POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU – Nacrt prijedloga Prometnog rješenja naselja Svetvinčenat

OPĆINA SVETVINČENAT objavljuje početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga Prometnog rješenja naselja Svetvinčenat. Savjetovanje traje od 31. siječnja do 02. ožujka 2022. godine. Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da najkasnije do zaključno 02. ožujka 2022 godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Prometnog rješenja naselja Svetvinčenat putem pošte ili…

JAVNI NATJEČAJ za financiranje projekata udruga u sportu na području Općine Svetvinčenat za 2022. godinu

JAVNI NATJEČAJ za financiranje projekata udruga u sportu na području Općine Svetvinčenat za 2022. godinu    Opći cilj: povećanje kvalitete života djece, mladeži te svih građana kroz provođenje sportskih programa treninga i natjecanja u sportskim klubovima općine te kroz sportsku rekreaciju. Udruge suglasno ovom Javnom natječaju mogu prijaviti projekt za sljedeća prioritetna područja; provođenje sportskih aktivnosti…

Dani otvorenih vrata EU projekata u Svetvinčentu

U sklopu “Dana otvorenih vrata EU projekata” Općina Svetvinčenat će svoj zainteresiranoj javnosti prezentirati uspješno proveden EU projekt KulTERRA- Revitalizacija kaštela Morosini-Grimani i Petrapilosa, prenijeti stečeno iskustvo koordinacije javnog, privatnog i civilnog partnerstva, pojasniti sve dobrobiti ovakvih strukturnih projekata i što obnova kaštela u vlasništvu Općine Svetvinčenat znači za lokalnu zajednicu. Prezentacija je predviđena u…

Svetvinčenat domaćin Europskog Vinskog Viteškog Reda – Konzulat Hrvatska

Ovog je vikenda, 9. listopada, Svetvinčenat bio domaćin Europskog vinskog viteškog reda – Konzulat Hrvatska. Organizator ove Viteške svečanosti u Svetvinčentu pod ingirencijom je Europskog  Vinskog Viteškog  Reda,  Konzulata Hrvatske, Legata Hrvatskog primorja i Istre. Sudionici su se u svečanim odorama s početkom u 12,00 sati okupili u dvorištu kaštela Morosini – Grimani gdje ih je dočekao…

JAVNI POZIV za prijavu programa i projekata radi financiranja iz Proračuna Općine Svetvinčenat za 2022. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA  SVETVINČENAT KLASA: 400-08/21-01/03 URBROJ: 2168/07-02-1-21-1 Svetvinčenat, 07. listopada 2021. J A V N I   P O Z I V za prijavu programa  i projekata radi financiranja iz Proračuna Općine Svetvinčenat za 2022. godinu   I. Javne potrebe za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu  Općine Svetvinčenat jesu djelatnosti, projekti, programi…