Općina Svetvinčenat s posebnom pažnjom brine o kvaliteti i uvjetima života svojih mještana i čini sve kako život u ruralnom području Istarske županije nebi bio nedostatak, već prednost za sve obitelji, radnike, umirovljenike i djecu na području Svetvinčenta.

Predškolsku ustanovu zajedno sa jasličkom odgojnom skupinom pohađa više od 60 djece što je tri puta više nego 2005. godine.

Svi stanovnici s prebivalištem na području Općine Svetvinčenat imaju pravo na sufinanciranje troška vrtića ili jaslica.

Na području Općine Svetvinčenat djeluju:

1. Dječji vrtić „Balončić“ sa jaslićkom i vrtićkom skupinom

Ravnateljica: Elijana Perković
Svetvinčenat bb,
Tel/fax. 052 560 355, 091/446-8076
E-mail: dvbaloncic@gmail.com

2. Osnovna škola Svetvinčenat

Ravnateljica: Silvija Jeromela Obrovac
Svetvinčenat bb,
Tel./fax. 052 560 001,
E-mail:  ured@os-svetvincenat.skole.hr

3. Osnovna škola Juršići

Ravnateljica: Tamara Perković

Juršići 21,
Tel. 052 579 054
Fax. 052 384 915
E-mail: ured@os-jursici.skole.hr