SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI U OPĆINI SVETVINČENAT
Radno mjestoIme i prezimeTelefonE-mail
Načelnik OpćineDean Perković, mag.oec.091 446 8010nacelnik@svetvincenat.hr
    
Pročelnik JUOAlen Doblanović, dipl.ing.091 446 8078alen.doblanovic@svetvincenat.hr
Viši stručni suradnik za komunalnu djelatnost i naplatu porezaMauro Mišan, mag.oec.099 240 7482

mauro.misan@svetvincenat.hr

Viša stručna suradnica za međunarodne projekteMarina Benčić Matika, mag.oec.095 906 8556marina.bencic@svetvincenat.hr
Savjetnica za opće poslove i projekteLarisa Kontošić, mag.oec.091 446 8088larisa.kontosic@svetvincenat.hr
Viša stručna suradnica za administrativne posloveCarla Frankola Škabić, mag.oec.095 842 3062carla.skabic@svetvincenat.hr
Viši referent za administrativne posloveNives Cetina, univ.bacc.oec.091 446 8087 nives.cetina@svetvincenat.hr

Referent za komunalno gospodarstvo

Valter Živolić091 446 8082valter.zivolic@svetvincenat.hr
Komunalni redarDujo Čota  
Komunalni redarMladen Zaharija  
Komunalni redarDavor Milovan  
SpremačicaSilvana Pustijanac  
PRIPRAVNICI NA STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA
Radno mjestoIme i prezimeTelefonE-mail
    

Plan prijma u službu JUO-a za 2019. godinu

Aktualno