Svetvinčenat je naselje smješteno na cesti koja od Vodnjana vodi ka Pazinu, i sjedište je istoimene općine. Nalazi se na 45°5`N; 13°53`E; te na 310 m nadmorske visine.

Općinu Svetvinčenat može se, po mnogim pokazateljima, smatrati tipičnim područjem takozvane “Crvene Istre”, odnosno središnjeg istarskog ravnjaka, s reljefom blage dinamike i bez istaknutih morfoloških jedinica (cjelina), ali s brojnim krškim fenomenima (jamama, vrtačama, lokvama, kamenjarima).
Područje općine je dobro integrirano u prometni sustav Istarske županije (željeznička pruga Lupoglav – Pula, državna cesta D-3 s planiranim čvorom Bale, važna županijska cesta Vodnjan – Pazin, veći broj ostalih županijskih i lokalnih cesta), opremljenost magistralnim vodopskrbnim, energetskim i telekomunikacijskim sustavima je optimalna za današnji stupanj razvoja.

Poljoprivredni prostor na području općine Svetvinčenat smješten je na unutarnjem dijelu jugozapadne zaravni porečko-pulske ploče. Na temelju prirodnih uvjeta gotovo je homogen. Graniči s općinama Vodnjan, Bale, Kanfanar, Barban i Žminj.

Čitavo područje lagano se izdiže od juga prema unutrašnjosti s blago valovitim terenom
malog nagiba na kojem se smjenjuju površine obrasle tipičnom mediteranskom vegetacijom i poljoprivredne površine prosječne veličine katastarskih čestica oko 3.600 m2 omeđene kamenim suhozidom ili raslinjem.

Od poljoprivrednih kultura koje se uzgajaju, dominira vinova loza i maslina od višegodišnjih
kultura, te povrće i ratarske kulture, a u stočarskoj proizvodnji ovčarstvo.

Područje općine Svetvinčenat ima submediteransku klimu. Na osnovi Köpenove klasifikacije
klime na području je izražen slijedeći tip klime: glavna su kišovita razdoblja u jesen, a kišni
minimumi u ljeti, srednja mjesečna temperatura najtoplijeg mjeseca veća je od 22 stupnja C,
a osam mjeseci u godini ima srednju dnevnu temperaturu višu od 10 stupnjeva C. Za općinu
Svetvinčenat referentni su klimatski pokazatelji meteorološke stanice u Puli.