PRIJAVA KOMUNALNOG NEREDA

Sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu Sukladno odredbi članka 36. stavak 2. točka 1. Zakona o održivom gospodarenju…

više

PRIJAVA KVAROVA JAVNE RASVJETE

Sve kvarove javne rasvjete na području Općine Svetvinčenat građani mogu prijavljivati svakodnevno, nakon čega Vlastiti pogon Općine Svetvinčenat dva puta…

više

PRIJAVA KVAROVA JAVNE RASVJETE

Sve kvarove javne rasvjete na području Općine Svetvinčenat građani mogu prijavljivati svakodnevno, nakon čega Vlastiti pogon Općine Svetvinčenat dva puta mjesečno, odnosno svakih 15 dana, daje nalog održavatelju javne rasvjete za popravak kvarova.

Kada su kvarovi javne rasvjete veći, odnosno javna rasvjeta ne radi za čitavo naselje ili dijelove naselja, tada se kvar odmah prijavljuje održavatelju, koji je dužan odmah pristupiti otklanjanju kvara.

Prijave se mogu vršiti:

telefonom na broj: 052/560-016,
putem elektroničke pošte na: info@svetvincenat.hr

Prijava mora sadržavati podatak o mjestu kvara (najbliži kućni broj predmetnom rasvjetnom mjestu), kao i podatke o prijavitelju (ime i prezime, adresa).

PRIJAVA KOMUNALNOG NEREDA

Sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu

Sukladno odredbi članka 36. stavak 2. točka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom obveza je Općine uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu.

Ukoliko primijetite nepropisno odbačen otpad (divlje odlagalište) potrebno je popuniti priloženi obrazac i isti dostaviti na adresu:

Općina Svetvinčenat,
Svetvinčenat 47,
52342 Svetvinčenat

ili putem e-maila:
info@svetvinčenat.hr .

Prijave se u prvom redu odnose na prijavu divljih odlagališta.
Obrazac za prijavu nalazi se u prilogu:

DIMNJAČARSKE USLUGE

Pod obavljanjem dimnjačarskih poslova podrazumijeva se:

  • provjera ispravnosti i funkcioniranja dimnjaka i uređaja za loženje, uređaja ili otvora za opskrbu zraka za izgaranje i odvod dimnih plinova,
  • obavljanje redovnih i izvanrednih pregleda dimnjaka i uređaja za loženje,
  • čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje,
  • poduzimanje mjera za sprječavanje opasnosti od požara, eksplozija, trovanja, te zagađivanja zraka, kako ne bi nastupile štetne posljedice zbog neispravnosti dimnjaka i uređaja za loženje

Koncesionar za privremeno obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Svetvinčenat je; DIMNJAK d.o.o. Osijek, Biljska cesta 66. 

FIZIČKE OSOBE

Vlasnici/korisnici za izvršenje usluga kontaktiraju Općinu putem;

  • telefona na broj: 052/560-016,
  • elektroničke pošte na: info@svetvincenat.hr 

PRAVNE OSOBE

Vlasnici/korisnici direktno dogovaraju izvršenje usluga sa Dimnjak d.o.o., podružnica Pula;

  • telefon: 052/543-597 / faks 052/543-556,
  • elektronička pošta: infopula@dimnjak.hr

Više informacija na linkovima u nastavku:

KONCESIONAR za pražnjenje i odvoz otpadnih voda u OPĆINI SVETVINČENAT

ČABRUNAC, Obrt za čišćenje i prijevoz, vl. Vedran Krajcer
KRVAVIĆI 20, ŠARIĆI 52 206
OIB: 75001918312