Kontakt

Općina Svetvinčenat
Svetvinčenat 47
52342 Svetvinčenat
HRVATSKA

OIB: 79825866723
MB: 2695189
Žiro račun: HR2723900011843500002, Hrvatska poštanska banka

Telefon: +385 (0) 52 560 016
Telefax: +385 (0) 52 560 005
E-mail:  info@svetvincenat.hr

Rad sa strankama:

ponedjeljak, srijeda, petak 08:00 – 12:00 h
utorak 14:00 – 17:00 h.