INFORMACIJE O PROJEKTU „Izrada Strategije razvoja poljoprivrede na području Općine Svetvinčenat za razdoblje 2020.-2025.“

 

Naziv projekta: Izrada Strategije razvoja poljoprivrede na području Općine Svetvinčenat za razdoblje 2020.-2025.

 

Kratki opis projekta:

Cilj izrade Strategije je da se utvrde ciljevi  usmjereni prema razvoju poljoprivrede te da se definiraju razvojni prioriteti, mjere i projekti koji će doprinijeti ostvarenju ciljeva i unaprjeđenju poljoprivredne proizvodnje na području Općine Svetvinčenat za razdoblje od 2020. do 2025. godine.

Strategija će odgovoriti na lokalne izazove postizanja konkurentne i okolišno održive poljoprivrede te će potaknuti ulaganja i korištenje EU fondova u lokalnoj poljoprivrednoj proizvodnji i preradi poljoprivrednih proizvoda. Uz to potrebno je Strategiju promatrati u okviru ukupnog ruralnog razvoja Općine gdje je u okviru Programa ruralnog razvoja RH moguće sufinanciranje i javnih infrastrukturnih projekata.

Cilj projekta je izrada Strategije razvoja poljoprivrede te definiranje razvojnih prioriteta, mjera i projekata koji će  doprinijeti ostvarenju ciljeva i unapređenju poljoprivredne proizvodnje na području Općine Svetvinčenat za razdoblje od 2020. do 2025. godine.

Glavni rezultati koji će dovesti do postizanja ciljeva projekta su sljedeći:

– izrađena analiza trenutnog stanja poljoprivrede na području Općine Svetvinčenat

– provedena telefonska anketa o potrebama i problemima lokalnih poljoprivrednih gospodarstava

– izvršene dvije prezentacije/radionice te jedna prezentacija i rasprava o radnoj verziji Strategije

– definirani strateški ciljevi, razvojni prioriteti, mjere i projekti za razdoblje od 2020. do 2025.

Iznos potpore iz proračuna EU (85%) : 120.227,70 kuna

Iznos potpore iz proračuna RH (15%) : 21.216,65 kuna

UKUPAN IZNOS POTPORE (100%) : 141.444,35 kuna

 

Projekt se provodi u okviru Programa ruralnog razvoja RH, a financira se iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj

 

Strategiju razvoja poljoprivrede na području Općine Svetvinčenat za razdoblje 2020.-2025., može se preuzeti na linku: Strategija razvoja poljoprivrede Općine Svetvinčenat  

 

Za više informacija o EU fondovima:

https://www.apprrr.hr/ruralni-razvoj/

https://ruralnirazvoj.hr/program/

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/program-ruralnog-razvoja-2014-2020/

Sadržaj na Internetskoj stranici isključiva je odgovornost Općine Svetvinčenat