Općinski načelnik je izvršno tijelo Općine Svetvinčenat. Za Općinskog načelnika izabran je Dean Perković, koji dužnost obnaša profesionalno. Općinski načelnik zastupa Općinu Svetvinčenat i obavlja poslove određene propisima i Statutom Općine Svetvinčenat.