KAŠTEL MOROSINI GRIMANI

Preko gotovo cijele sjeverne strane gradskoga trga proteže se kameni kaštel Morosini-Grimani, najsačuvaniji kaštel u Istri i najveća građevina u Svetvinčentu koja već stoljećima predstavlja simbol samog mjesta. Prva tvrđava je bila sagrađena još početkom 13. stoljeća, no burne godine ratovanja su za posljedice imale često uništavanje, zatim obnavljanje i promjenu izgleda kaštela, a osim izgleda mijenjali su se i vlasnici posjeda.

Nakon biskupa, obitelji Castropola i obitelji Morosini, vlasnikom kaštela postaje patricijska venecijanska obitelj Grimani di San Luca. Sadašnji oblik građevina dobiva 1589. godine, kada Marino Grimani obnavlja spaljeni kaštel po nacrtu venecijanskih arhitekata Scamozzija i Campagne.

Kaštel je danas jedna od najznačajnijih mletačkih gradnji tog vremena u Istri. U unutrašnjosti kaštela nalazilo se široko dvorište, stan upravitelja mjesta, skladište za javna davanja i municiju, oružarnica, prostorije za 200 mušketira i kopljanika, te vrlo siguran zatvor koji je bio smješten pod zemljom. U 19. stoljeću obitelj Grimani prepušta kaštel biskupima, a oni ga početkom ovog stoljeća prepuštaju općini. Krajem drugog svjetskog rata kaštel je bio još jednom spaljen.

U posljednjih desetak godina znatan trud uložen je u obnovu i uređenje kaštela Morosini Grimani kao pokretača razvoja cijelog mjesta u koji je uloženo više od 3 milijuna kuna. Dio sredstava osiguran je iz programa IPA SI-HR 2007-2013 putem kojeg je uređen info punkt unutar palače te izložbeni prostor i vidikovac u kvadratnoj kuli kaštela. Misao vodilja je obnoviti preostali dio kaštela, Palaču, kojom bi se u potpunosti privelo kraju saniranje i obnavljanje dvorca.

 

GRADSKI TRG I LOŽA

Na južnom dijelu gradskoga trga nalazi se gradska loža s otvorenim trijemom i arkadama. Gradska loža otvara se jednim ulazom trijema prema trgu, a drugim ulazom otvorena je prema sporednoj ulici.

Svetvinčentski trg, pučkog naziva Placa, u velikom dijelu sačuvao je autentični renesansni izgled, a obilježavaju ga skladne arhitektonske proporcije i jednostavnost. Trg trapezoidnoga tlocrta okružen je kaštelom s kulama i palačom, župnom crkvom Marijina navještenja, gradskom ložom te nizom renesansnih kuća iz 16. stoljeća, a u središtu se nalazi gradska šterna (cisterna) u klesanom kamenu, sagrađena 1808. godine od priloga puka.

CRKVE

U Svetvinčentu postoji pet dobro sačuvanih crkvi:

  • Crkva Navještenja Marijina

Na istočnom dijelu gradskoga trga nalazi se župna crkva Navještenja Marijina, građena početkom 16. stoljeća iz domaćeg klesanog kamena. Iako se još ne zna točno vrijeme nastanka crkve, a ni ime arhitekta, po nekim sličnim arhitektonskim detaljima izvedenim u Istri može se zaključiti kako je njezina gradnja počela najkasnije krajem 15. stoljeća, te je dovršena do 1529. godine kada umire Pietro Morosini, glava mletačke obitelji čiji se inicijali nalaze na grbovima isklesanim na pročelju crkve.

  • Crkva sv. Vincenta

Crkva sv. Vincenta nekoć je bila opatijska i župna crkva, a potječe iz 12. stoljeća. Jednobrodna crkva s tri apside u svojoj unutrašnjosti ima tri sloja zidnih fresaka, među kojima je i najopsežniji istarski ciklus romaničkih fresaka pod bizantskim utjecajem s kraja 13. stoljeća, rad majstora Ognobenusa Trevisanusa.

  • Crkva sv. Katarine

Crkva posvećena svetoj Katarini nalazi se na istočnom izlazu iz mjesta i primjer je pučke romanike u Istri. Datira iz 14. stoljeća, a oslikana je freskama s početka 15. stoljeća.

  • Crkva sv. Antuna Opata

Odmah do gradskoga trga nalazi se crkva sv. Antuna Opata. Ova crkva sa preslicom nepravilnog je tlocrta i pripada gotičkoj pučkoj arhitekturi. U unutrašnjosti crkve nalazi se drveni kip sveca, rad domaćeg majstora iz 14. stoljeća.

  • Crkva sv. Roka

Crkva sv. Roka iz 1622. godine nalazi se u sjeverozapadnom dijelu Svetvinčenta i predstavlja tip srednjovjekovne istarske arhitekture