EU PROJEKT

U veljači 2020.godine započela je provedba projekta „Revitalizacija područja zaštićene renesansne jezgre Općine Svetvinčenat“ koji podrazumijeva ulaganje u javnu kulturno/turističku infrastrukturu u mjestu Svetvinčenat. Ulaganje obuhvaćeno ovim projektom predstavlja temelj za praćenje suvremenih trendova u turizmu te kao tip turističke ponude ima veliki značaj, između ostalog, za razvoj javne turističke infrastrukture inovativnom interpretacijom kulturne baštine.

Prijavitelj projekta „Revitalizacija područja zaštićene jezgre općine Svetvinčenat“ i glavni nositelj je Općina Svetvinčenat dok je partner na projektu Turistička zajednica Općine Svetvinčenat.

Ukupna vrijednost projekta „Revitalizacija područja zaštićene renesansne renesansne jezgre općine Svetvinčenat“ iznosi 3.316.586,24 kn, od čega je 2.750.000,00 kn  osigurano bespovratnim sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Planirano trajanje projekta je 30 mjeseci, a provedba projektnih aktivnosti započela je 1. veljače 2020. godine te završetak projekta sa svim planiranim sadržajima predviđen je za 1. kolovoza 2022. godine.

Područje obuhvata projekta „Revitalizacija područja zaštićene renesansne jezgre općine Svetvinčenat“ nalazi se u samoj jezgri povijesne cjeline Svetvinčenta i podijeljen je u tri dijela i to:

  1. multimedijalno opremanje gradske Lože te radove postavljanja dekorativne i javne rasvjete na području renesansnog trga,
  2. radovi postavljanja dekorativne i javne rasvjete na području šetnice oko Žlinje
  3. građevinske zahvate uređenja partera šetnice duž zapadne strane glavne ulice.

Uređenje gradske lože usmjereno je na audiovizualno obogaćivanje lože kao pojedinačnog zaštićenog kulturnog dobra. Osnovna ideja i cilj novih sadržaja je da implementiranjem moderne tehnologije i suvremenog načina istraživanja se naglasi ljepota i životopisnost kulturne baštine te time doprinese očuvanju lokalne povijesti i tradicije. Predviđene aktivnosti, objedinjene pod nazivom „Modern Blast From the Past“, podrazumijevaju tri kategorije i to: interaktivne igre, povijesne priče i audio naracije.

Obzirom da je današnji turizam usmjeren ka doživljaju i ističe važnost interakcije, bliskosti i prezentacije lokalnih priča predviđen je storytelling kao lokalni proizvod  za posjetitelje na temu kulturne baštine. Cilj ovog sadržaja je dodatnim oživljavanjem povijesnih događaja na autentičnoj lokaciji Svetvinčenta, dodatno pojačati doživljaj i iskustvo posjetitelja.

U sklopu projekta biti će organiziran tečaj za vodiče interpretatore. Radi se o 40-satnom treningu licenciranom od strane organizacije Europskog udruženja za interpretaciju baštine Interpret Europe. Cilj tečaja je nadogradnja vještine predstavljanja kulturne  i prirodne baštine metodama i tehnikama interpretacijskog vođenja, a namijenjen je za sve sudionike koji sudjeluju u prezentaciji turističkog sadržaja na području Općine Svetvinčenat, prvenstveno turističke vodiče no moguća je prijava i za ostale zainteresirane.

Implementacijom projekta omogućiti će se pozitivan ekonomski utjecaj na lokalno gospodarstvo kroz samo/zapošljavanje, jačanje kulturnih i drugih turističkih aktivnosti, uz stvaranje atraktivne turističke lokacije za privlačenje većeg broja posjetitelja i turističkih noćenja.

Projekt se provodi u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ kroz specifični cilj 6c1 „Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine“ za koji je putem mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja bio raspisan privremeni Poziv u ograničenom postupku dodjele „Revitalizacija kulturne baštine u urbanom području Pula“.

U veljači 2020.godine započela je provedba projekta „Revitalizacija područja zaštićene renesansne jezgre Općine Svetvinčenat“ koji podrazumijeva ulaganje u javnu kulturno/turističku infrastrukturu u mjestu Svetvinčenat. Ulaganje obuhvaćeno ovim projektom predstavlja temelj za praćenje suvremenih trendova u turizmu te kao tip turističke ponude ima veliki značaj, između ostalog, za razvoj javne turističke infrastrukture inovativnom interpretacijom kulturne baštine. Prijavitelj projekta „Revitalizacija područja zaštićene jezgre općine Svetvinčenat“ i glavni nositelj je Općina Svetvinčenat dok je partner na projektu Turistička zajednica Općine Svetvinčenat. Ukupna vrijednost projekta „Revitalizacija područja zaštićene renesansne renesansne jezgre općine Svetvinčenat“ iznosi 3.316.596,24 kn, od čega je 2.750.000,00 kn  osigurano bespovratnim sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Planirano trajanje projekta je 30 mjeseci, a provedba projektnih aktivnosti započela je 1. veljače 2020. godine te završetak projekta sa svim planiranim sadržajima predviđen je za 1. kolovoza 2022. godine. Područje obuhvata projekta „Revitalizacija područja zaštićene renesansne jezgre općine Svetvinčenat“ nalazi se u samoj jezgri povijesne cjeline Svetvinčenta i podijeljen je u tri dijela i to: multimedijalno opremanje gradske Lože te radove postavljanja dekorativne i javne rasvjete na području renesansnog trga, radovi postavljanja dekorativne i javne rasvjete na području šetnice oko Žlinje građevinske zahvate uređenja partera šetnice duž zapadne strane glavne ulice. Uređenje gradske lože usmjereno je na audiovizualno obogaćivanje lože kao pojedinačnog zaštićenog kulturnog dobra. Osnovna ideja i cilj novih sadržaja je da implementiranjem moderne tehnologije i suvremenog načina istraživanja se naglasi ljepota i životopisnost kulturne baštine te time doprinese očuvanju lokalne povijesti i tradicije. Predviđene aktivnosti, objedinjene pod nazivom „Modern Blast From the Past“, podrazumijevaju tri kategorije i to: interaktivne igre, povijesne priče i audio naracije. Obzirom da je današnji turizam usmjeren ka doživljaju i ističe važnost interakcije, bliskosti i prezentacije lokalnih priča predviđen je storytelling kao lokalni proizvod  za posjetitelje na temu kulturne baštine. Cilj ovog sadržaja je dodatnim oživljavanjem povijesnih događaja na autentičnoj lokaciji Svetvinčenta, dodatno pojačati doživljaj i iskustvo posjetitelja. U sklopu projekta biti će organiziran tečaj za vodiče interpretatore. Radi se o 40-satnom treningu licenciranom od strane organizacije Europskog udruženja za interpretaciju baštine Interpret Europe. Cilj tečaja je nadogradnja vještine predstavljanja kulturne  i prirodne baštine metodama i tehnikama interpretacijskog vođenja, a namijenjen je za sve sudionike koji sudjeluju u prezentaciji turističkog sadržaja na području Općine Svetvinčenat, prvenstveno turističke vodiče no moguća je prijava i za ostale zainteresirane. Implementacijom projekta omogućiti će se pozitivan ekonomski utjecaj na lokalno gospodarstvo kroz samo/zapošljavanje, jačanje kulturnih i drugih turističkih aktivnosti, uz stvaranje atraktivne turističke lokacije za privlačenje većeg broja posjetitelja i turističkih noćenja. Projekt se provodi u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ kroz specifični cilj 6c1 „Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine“ za koji je putem mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja bio raspisan privremeni Poziv u ograničenom postupku dodjele „Revitalizacija kulturne baštine u urbanom području Pula“.