Nezavisna lista grupe građana

Nositelj liste: Igor Bilić

Nezavisna-lista-grupe-birača-fin-plan-2019
Nezavisna-lista-grupe-birača-Godišnji-program-rada-za-2019.godinu
Nezavisna-lista-grupe-birača-prog.rada-mandatno-razdoblje

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ za razdoblje 01.01. do 30.06.2019. godine

Polugodišnji-izvještaj2019_ObrazacIZ-D-Danijela-Božac-Bulešić1-1
Polugodišnji-izvještaj-2019_ObrazacIZ-D-Igor-Bilić-1 (2)

 

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018.godine

G-FIN-IZVJ-Danijela-Božac-Bulešić2018
G-FIN-IZVJ-igor-bilić-2018
Godišnji-izvještaj2018_ObrazacIZ-D-Danijela-Božac-Bulešić
Godišnji-izvještaj-2018_ObrazacIZ-D-Igor-Bilić

 

Nositelj liste: Igor Bilić

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ za razdoblje 01.01. do 30.06.2018. godine

Polugodišnji-izvještaj-2018_ObrazacIZ-D-Igor-Bilić (1)
Polugodišnji-izvještaj2018_ObrazacIZ-D-Danijela-Božac-Bulešić1 (1)

 

Nositelj liste: Igor Bilić

Nezavisna-lista-grupe-birača-prog.rada mandatno razdoblje
Nezavisna-lista-grupe-birača-Godišnji-program-rada-za-2018.godinu
Nezavisna-lista-grupe-birača-fin-plan-2018
Godišnji-izvještaj-2017_ObrazacIZ-D-Igor-Bilić-2
G-FIN-IZVJ-igor-bilić-2017
G-FIN-IZVJ-Danijela-Božac-Bulešić2017
Godišnji-izvještaj2017_ObrazacIZ-D-Danijela-Božac-Bulešić1-1

VALTER RACAN – Završni izvještaji za mandatno razdoblje 2013.-2017.

G-FIN-IZVJ-valter-racan-2017. Završno
Godišnji-izvještaj-2017. završno -Obrazac IZ-D-Valter-Racan (1)

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ za razdoblje 01.01. do 30.06.2017. godine

Polugodišnji-izvještaj-2017.-ObrazacIZ-D-Valter-Racan
Polugodišnji-izvještaj2017_ObrazacIZ-D-Danijela-Božac-Bulešić1
Polugodišnji-izvještaj-2017_ObrazacIZ-D-Igor-Bilić

GODIŠNJI PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. GODINU

Nezavisna lista grupe birača Godišnji program rada za 2017.godinu
Nezavisna lista grupe birača prog.rada 4 godine
Nezavisna-lista-grupe-birača-fin-plan-2017

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ za razdoblje od 01.01. do 31.12.2016.godine
G-FIN-IZVJ-Danijela-Božac-Bulešić2016
G-FIN-IZVJ-igor-bilić-2016
G-FIN-IZVJ-valter-racan-2016
Godišnji-izvještaj-2016.-ObrazacIZ-D-Valter-Racan
Godišnji-izvještaj2016_ObrazacIZ-D-Danijela-Božac-Bulešić1 (1)
Godišnji-izvještaj-2016_ObrazacIZ-D-Igor-Bilić (2)

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ za razdoblje 01.01. do 30.06.2016. godine

Polugodišnji-izvještaj-2016_ObrazacIZ-D-Igor-Bilić
Polugodišnji-izvještaj2016_ObrazacIZ-D-Danijela-Božac-Bulešić
Polugodišnji-izvještaj-2016.-ObrazacIZ-D-Valter-Racan

Nezavisna lista grupe birača nositelj liste Igor Bilić fin plan 2016
Nezavisna lista grupe birača nositelj liste Igor Bilić Godišnji program rada za 2016.godinu
Nezavisna lista grupe birača nositelj liste Igor Bilić prog.rada 4 godine

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ za razdoblje od 01.01. do 31.12.2015.godine
Godišnji-izvještaj-2015 ObrazacIZ-D-Igor Bilić
Godišnji-izvještaj 2015_ObrazacIZ-D-Danijela Božac Bulešić
Godišnji-izvještaj-2015.-ObrazacIZ-D- Valter Racan

G-FIN-IZVJ- Valter  Racan 2015.
G-FIN-IZVJ- Igor Bilić 2015.
G-FIN-IZVJ Danijela Božac Bulešić 2015.

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ za razdoblje 01.01. do 30.06.2015. godine
ObrazacIZ-D-Igor-Bilić
ObrazacIZ-D-Valter-Racan
ObrazacIZ-D-Danijela-Božac-Bulešić

Nezavisna lista grupe birača nositelj liste igor bilić GODIŠNJI PROGRAM RADA-2015 godine
Nezavisna lista grupe birača fin plan 2015

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ za razdoblje od 01 do 31.12.2014.godine  

G-FIN-IZVJ igor bilić 2014
G-FIN-IZVJ Danijela Božac Bulešić2014
G-FIN-IZVJ valter racan 2014
ObrazacIZ-D Danijela Božac Bulešić
ObrazacIZ-D Igor Bilić
ObrazacIZ-D Valter Racan

Nezavisna lista grupe birača nositelj liste igor bilić GODIŠNJI PROGRAM RADA 2014.godine
Nezavisna lista grupe birača fin plan 2014