Općinski načelnik je izvršno tijelo Općine Svetvinčenat. Za Općinskog načelnika izabran je Dalibor Macan, koji dužnost obnaša profesionalno. Općinski načelnik zastupa Općinu Svetvinčenat i obavlja poslove određene propisima i Statutom Općine Svetvinčenat.

Za zamjemjenika načelnika izabran je Perković Dean

Odluka o povjeravanju poslova zamjeniku načelnika, Dean Perković-2