EU PROJEKT

KulTourSpirit – Revitalizacija kulturne baštine putem Inspirit iskustva

 • Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
 • Više informacija o strukturnim fondovima možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr

Korisnik:  Grad Pazin

Partneri: Istarska županija, Grad Buzet, Općina Kanfanar, Općina Svetvinčenat, Udruga Istra Inspirit

Ukupna vrijednost projekta: 6.794.662,50 HRK

EU sufinanciranje projekta: 4.937.681,24 HRK,

Trajanje projekta: 01.12.2016. do 01.07.2018. (Dodatak Ugovoru: rok do 01.03.2019.)

Opis projekta:

Grad Pazin je kao nositelj projekta, u suradnji s partnerima Istarskom županijom, Gradom Buzetom, Općinom Kanfanar, Općinom Svetvinčenat i Udrugom Istra Inspirit, u prosincu 2016. godine započeo s provedbom projekta KulTourSpirit koji se financira u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., iz sredstava Fonda za regionalni razvoj. Projekt je ukupne vrijednosti 6.794.662,50 kuna, a Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske donijelo je Odluku unije o sufinanciranju iznosom od 4.937.681,24 HRK, odnosno intenzitetom potpore od 72,67%.

Projektne aktivnosti usmjerene su na izradu projektne dokumentacije za sanaciju, revitalizaciju i prenamjenu zaštićenih kulturnih dobara i cjelina u partnerskim gradovima i općinama, koja čini temelj za daljnje aktivnosti ulaganja.

Vodeći se smjernicama projekta „Istra Inspirit“ koji već četiri godine uspješno umrežava i razvija kulturno-turističku ponudu Istre, ovim će se projektom obuhvatiti nedovoljno valorizirani zaštićeni objekti kulturno-povijesne baštine Istre, s naglaskom na poticanju razvoja središnjeg dijela istarskog poluotoka za čiju se buduću valorizaciju osmišljava jedinstveni integrirani program upravljanja, vodeći se konceptom inovativnog turističkog proizvoda „prenošenja priča“ i „oživljavanja povijesti“, s ciljem razvoja turističke ponude za svih 365 dana u godini.

Konkretnije riječ je o sljedećim aktivnostima:

U Pazinu:

Plan je kreirati novi sadržaj za Pazinski Kaštel te revitalizirati kulturno-povijesnu cjelina grada Pazina i obnoviti te dati novu namjenu za 45-metarski zvonik star 305 godina koji je trenutno zbog unutarnje trošnosti nesiguran za posjetitelje.

 • Izradit će se Plan upravljanja starom gradskom jezgrom kako bi se utvrdio budući smjer razvoja i modeli upravljanja pojedinim prostorima. Plan će uključivati procjenu problema vezanih uz pravnu zaštitu, imovinske odnose, građevinsko stanje i stanje infrastrukture, prostorno planiranje, upravljanje posjetiteljima, prezentaciju povijesno-kulturnih vrijednosti te ostale bitne aspekte očuvanja i unapređenja stanja u jezgri. Naglasak će biti na razvoju specifičnih sadržaja koja ima velike potencijale za daljnje privlačenje kulturnih turista. Izrada projektne dokumentacije za ulaganje će uključivati stvaranje muzeja na otvorenom u starogradskoj jezgri na način da se javne površine i ulice koje vode prema Kaštelu urede u duhu istarskih priča i legendi a intervencije se odnose na sustav signalizacije, interpretacijske table te instalacije u prostoru i javne skulpture.
 • Izradit će se kompletna projektna dokumentacija kako bi se ulaganjem dio Kaštela uredio u Kuću istarskih priča i legendi – suvremeni multimedijalni interpretacijski centar za nematerijalnu istarsku kulturnu baštinu. U sklopu centra razradio bi se stalni izložbeni postav na načelima znanja i kreativnosti s uporabom novih tehnologija. Postav će na interaktivan način uvoditi posjetitelje u svijet istarskih priča i legendi.
 • Pripremit će se dokumentacija za sanaciju pazinskog zvonika te projekti za uređenje info centra za posjetitelje na prvom katu te vidikovca na najvišem katu zvonika.

U Buzetu:

 • Priprema projektne dokumentacija za uređenje Palače Moretti čiji će se dio urediti na način da postane Centar starih zanata, tj. edukativni, interpretacijski i izložbeni centar koji stavlja naglasak na prikazivanje starih zanata koji su bili u funkciji na prijelazu s 19. u 20. stoljeće u buzetskoj starogradskoj jezgri. Centar bi bio središnji dio „Etno-magistrale starih zanata“.
 • Priprema dokumentacije za uređenje Kuće Karolina kojom će se osmisliti „Karolininu kuću ljekovitog bilja“ u koji će se smjestiti i urediti stara gradska apoteka pomoću muzejskog inventara. Kuća će imati ulogu edukacijskog, izložbenog i znanstvenog prostora namijenjenog prezentaciji kulture korištenja samoniklog i ljekovitog bilja prema recepturi prijelaza iz 19. u 20. stoljeće.

U Kanfanaru:

 • Priprema dokumentacije za uređenje Arheološkog parka Dvigrad što uključuje: osnovne preduvjete za siguran boravak i neometan prolaz posjetitelja uređenjem posjetiteljske staze unutar Dvigrada i obnovom trećeg ulaza te obnovu dva manja stambena objekta za koje su predviđeni kulturni sadržaji – info punkt i prezentacijski centar Dvigradskih artefakta te motiva priča i legendi.
 • Naglasak će biti na razvoju arheološkog turizma kroz oblikovanje arheološkog parka i osmišljavanje sadržaja arheološkog parka.

U Svetvinčentu:

 • Priprema projektne dokumentacije za ulaganje u uređenje okolice kaštela Morosini-Grimani i cjelokupne stare jezgre, čime bi se stvorile pretpostavke za dodatnu turističku ponudu te daljnji razvoj destinacije kao atraktivne lokacije za daljnje investiranje. Cijela jezgra namjerava se urediti na sceničan, atraktivan i duhovit način, korištenjem i interpretacijom različitih motiva istarskih priča i legendi.
 • Pripremit će se dokumentacija za uređenje te posebno i atraktivno osvjetljenje gradske lože kako bi se ista stavila u funkciju različitih manifestacija koje se održavaju u gradu Svetvinčentu.

Istarska županija:

 • U okviru projekta partneri će zajednički izraditi i Studija integriranog razvoja temeljenog na kulturnoj baštini čija je svrha osigurati održivi razvoj samih kulturnih resursa koji će naći svoju valorizaciju u cjelogodišnjem turističkom poslovanju te tako djelovati kao jedan od pokretača razvoja čitave Županije. Ovom studijom stvorit će se pretpostavke za kvalitetniji budući razvoj kulturnih dobara na spomenutim lokacijama, ovisno o specifičnostima svakog od njih uz poštivanje kriterija održivosti u ekološkoj, kulturnoj, društvenoj, ekonomskoj, tehnološkoj i institucionalnoj domeni, što će posredno pružiti i temelje za općedruštveni lokalni razvoj.
 • Izradit će se i  Studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi kojom će se detaljno razraditi namjene svakog od uključenih objekata u program, te napraviti procjena uključivanja dodatnih dionika i partnera u provedbu programa, uz jasnu analitiku troškova i koristi.

Istra inspirit:

 • Radit će na razvoju branda Istra Inspirit kroz osmišljavanje i provedbu Komunikacijske i marketinške strategije, za sve lokalitete uključene u Integrirani program te njihove poveznice i s ostalim vezanim kulturno-turističkim točkama i proizvodima u središnjoj Istri te za razvoj Vizualnog identiteta brenda. U okviru ovog ulaganja planira se daljnja inovacija proizvoda rute Istra Inspirit: osmišljavanje priča i Inspirit doživljaja za pojedini lokalitet, kao i procjena mogućnosti za daljnje umrežavanje dionika u svrhu stvaranja inovativne i zaokruženije turističke ponude.

Temeljem dokumentacije koju će se izraditi u okviru pripreme integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine nadamo se uspješnoj prijavi na natječaj za mjeru provedbe integriranih razvojnih programa koji očekujemo krajem naredne godine. Do 2020. u planu je stvaranje nove atrakcijske osnove u funkciji stvaranja dodatnih motiva dolaska, ravnomjernije prostorne distribucije potražnje i povećanja turističke potrošnje, s naglaskom na obnovi i reinterpretaciji kulturne baštine za potrebe razvoja kulturnog turizma. Novi turistički i drugi proizvodi koji će biti razvijeni putem ovog programa temeljit će se na kulturnoj baštini, a ne samo na suncu i moru, što omogućuje planiranje aktivnosti 365 dana u godini te razvoj turizma i u razdoblju predsezone i posezone.

„Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Grada Pazina i Općine Svetvinčenat.“

Kontakt osoba:

Ranka Šepić, voditeljica projekta

tel/fax: +385 (0)52 635 091; +385 (0)52 624 133

e-mail: ranka.sepic@pazin.hr

Grbovi