EU PROJEKT

NAZIV PROJEKTA
Nevidljiva Savičenta-  prevođenje tradicije u suvremenu kulturu

KRATKI OPIS PROJEKTA
29.10. 2018. započela je provedba projekta Nevidljiva Savičenta-  prevođenje tradicije u suvremenu kulturu iz Poziva Kultura u centru. Cilj poziva bio je razvoj dobrog upravljanja u kulturi jačanjem suradnje organizacija civilnog društva i javnog sektora te unaprijeđenje postojećih i uspostava novih modela sudioničkog upravljanja u kulturi i jačanje kapaciteta dionika uključenih u procese sudioničkog upravljanja u kulturi.

Vodeći partner projekta Nevidljiva Savičenta – prevođenje tradicije u suvremenu kulturu je  Općina Svetvinčenat uz još 4 partnera: Šikuti Machinae, Zagrebački Plesni Ansambl (ZPA), Apoteka prostor za suvremenu umjetnost i Povijesnu Udrugu Kaštel.

Ovim projektom osigurati će se održivi kulturni razvoj općine Svetvinčenat kroz institucionalizirano sudioničko upravljanje relevantnih dionika u kulturi, a u formi Vijeća za kulturu općine Svetvinčenat. Projekt će ostvariti preduvjete za uspješno sinergijsko sudioničko djelovanje i upravljanje u sektoru kulture vrednovanjem kulturnog dobra i planiranjem lokalnih kulturnih programa održivih neprofitnih i umjetničkih organizacija na području općine Svetvinčenat, koji će uključivati lokalnu zajednicu.

Projekt je podijeljen u tri elementa:

  1. Unaprijediti kapacitete sudionika za vrednovanje kulturnog dobra i planiranje lokalnih kulturnih programa temeljem utvrđivanja kulturnih potreba lokalne zajednice i inter-sektorske sinergije.
  2. Formirati Vijeće za kulturu općine Svetvinčenat na temelju analize dionika u okruženju i institucionalnim mogućnostima s prijedlogom nadležnosti i odgovornosti.
  3. Unaprijediti kulturni program u općini Svetvinčenat suvremenim umjetničkim sadržajima te izvedbom privremene multimedijske instalacije najaviti budući društveno kulturni centar Avanti!.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

U prvoj godini projekta biti će stvoreni preduvjeti za uspješno sinergijsko sudioničko djelovanje i upravljanje u sektoru kulture i planiranje lokalnih kulturnih programa održivih neprofitnih i umjetničkih organizacija na području općine Svetvinčenat. Kroz terensku edukaciju i mapiranje kulturnog dobra, dati će se smjernice sudionicima za sinergijsko djelovanje i programiranje vezano za kulturna dobra općine Svetvinčenat.

Razviti će se institucionalni okvir i interne procedure rada i vrednovanja postupanja i rezultata djelovanja novoformiranog Vijeća za kulturu općine Svetvinčenat koje donosi smjernice kulturnog razvoja općine i usvaja plan kulturnog programa općine. Primjenom usvojenih znanja o dobrom upravljanju osigurava se sinergijsko sudioničko upravljanje u sektoru kulture.

Unaprijediti će se kultirni program suvremenim umjetničkim sadržajima te razvoj prostornih kapaciteta za djelovanje civilnih organizacija u korist lokalne zajednice. Biti će osmišljen program sa suvremenim umjetničkim sadržajima koji uključuje javna predavanja u formi performansa, interaktivne umjetničke projekte, istalacije u javnom prostoru  te multimedijska akcija markiranja budućeg centra Avanti!.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA
Ukupna vrijednost projekta „Nevidljiva Savičenta-  prevođenje tradicije u suvremenu kulturu“

iznosi 2.270.344,06 kn. Odobreni projekt sufinanciran je sredstvima iz Europskog socijalnog fonda u iznosu 1.929.792,45 kuna te sredstvima Državnog proračuna RH u iznosu od 340.551,61 kn. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA
Razdoblje provedbe projekta je od 29. listopada 2018. do 29. listopada 2020 godine.

KONTAKT OSOBE ZA VIŠE INFORMACIJA

  • Dean perković, Zamjenik načelnika – Voditelj projekta „Nevidljiva Savičenta-  prevođenje tradicije u suvremenu kulturu“, dean.perkovic@svetvincenat.hr, 091 446 8010
  • Marina Benčić, Viša stručna suradnica za međunarodne projekte – Financijski voditelj projekta „Nevidljiva Savičenta-  prevođenje tradicije u suvremenu kulturu“, marina.bencic@svetvincenat.hr, 095 906 8556

DOKUMENTI

Odluka o osnivanju vijeća za kulturu

Vijeće za kulturu Općine Svetvinčenat

Poveznice na relevantne internetske stranice:

www.strukturnifondovi.hr

Operativni program učinkoviti ljudski potencijali

   EU strukturni fondovi