Općina Svetvinčenat nalazi se u južnom dijelu središnje Istre, ukupne površine od 79,74 km2, 2.202 stanovnika 2011. g. te gustoćom od 27,6 stanovnika/km2. Graniči s Općinom Kanfanar sa sjeverozapada, s Općinom Žminj sa sjeveroistoka, s Općinom Bale sa zapada, s Općinom Barban s istoka, sa Gradom Vodnjan s juga, te Općinom Marčana s jugoistočne strane.

Osnovana je konstituiranjem Vijeća Općine Svetvinčenat dana 14. svibnja 1993., a temeljem Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN br. 90/92).

Na području Općine Svetvinčenat u cijelosti se nalaze katastarske općine Svetvinčenat, Smoljanci, Bokordići, Štokovci, veći dio katastarske općine Juršići, kao i dio katastarskih općina Vodnjan te Filipana.

Područje Općine Svetvinčenat čini područje devetnaest statističkih naselja: Bibići, Bokordići, Boškari, Bričanci, Butkovići, Cukrići, Čabrunići, Foli, Juršići, Kranjčići, Pajkovići, Peresiji, Pusti, Raponji, Režanci, Salambati, Smoljanci i Svetvinčenat, koje se sastoji od pedeset i pet građevnih područja naselja.