Na završnoj presici u Svetvinčentu, 25. srpnja, rezultate projekta “Morske štorije u Savičenti – Ča more zna?” predstavili su načelnik Općine Svetvinčenat Dean Perković, voditeljica projekta Larisa Kontošić, te partneri; direktor Turističke zajednice Općine Svetvinčenat Dean Pustijanac, te ravnateljica Dječjeg vrtića Balončić Elijana Perković

Općina Svetvinčenat kao nositelj projekta vodila je aktivnost uređenja dječjeg igrališta na temu ribarstva i mora pored Dječjeg vrtića Balončić, za čije je izvođenje angažiran REDOX d.o.o. Najveće oduševljenje kod djece izaziva kombinirana sprava u obliku broda, koja osim tobogana, penjalice, cijevi za provlačenje i mrežastog mosta, ima i kormilo i dalekozor. Uz brod su postavljeni i njihalica dupin, mostić kornjača i vanjska školska ploča, a uz stazu do vrtića postavljene su i kante za selektivno prikupljanje otpada.

Osmišljena je i realizirana tematska i edukativna staza na temu ribarstva i mora, za čiji je sadržaj angažiran stručnjak u tom području, Goran Stjepić, univ.bacc.mariscient, dok je za dizajn, uklopljen u ambijent, bila zadužena PROMO ZONA. Osim table sa igrom kocki vrtilica čiji su sadržaj oslikavala i vrtićka djeca, postavljena je i tabla sa stripom na čakavštini, te tabla Jeste li znali? sa zanimljivim činjenicama o moru.

Od veljače do travnja ove godine, u Dječjem vrtiću Balončić organizirane su 3 edukativne radionice. Prvu je održao profesionalni ribar Anđelo Rabar iz Fažane koji je svojim dugogodišnjim ribarskim iskustvom upoznao djecu sa tradicionalnim ribarenjem. Drugu radionicu na temu morskih organizama i staništa s posebnim naglaskom na zaštitu mora od zagađenja, održala je dr.sc. Daniela Marić Pfannkuchen, viša znanstvena suradnica iz Centra za istraživanje mora Rovinj – Institut Ruđer Bošković. Treća i posljednja iz ovog projekta bila je edukativna radionica / interaktivna predstava “Dobre navike” u izvedbi pulskog Teatra Naranča.

U ožujku je održan i studijski posjet 50-ak vrtićke djece Rovinju. Djeca su s odgojiteljicama posjetila ekomuzej “Kuća o batani”, Aquarium, rovinjsku tržnicu i ribarnicu.

Recepti za izradu zajedničke riblje kuharice prikupljani su anketnim upitnikom dijeljenim putem društvenih mreža i aplikacija za razmjenu poruka te fizički od lokalnog stanovništva. Osim nositelja projekta i partnera, u prikupljanju recepata posebno su se angažirali Osnovna škola Svetvinčenat i Osnovna škola Juršići. U kuharicu su uključeni radovi morske tematike djece Dječjeg vrtića Balončić. Prikupljeno je sveukupno šezdeset anketnih upitnika. Dvojezična kuharica (hrvatski, engleski) odličan je primjer očuvanja bogatoga tradicijskog nasljeđa konzumiranja ribe na području Općine Svetvinčenat, ali i promocije tradicijske lokalne kuhinje među mlađim stanovništvom te domaćim i stranim posjetiteljima. Osim u tiskanom izdanju, kuharica će biti dostupna i na web stranici Općine Svetvinčenat.

Početkom godine krenulo je snimanje edukativnog filma na temu ribarske baštine na Savičenštini. Aleksandra Pekica s obitelji predstavila je process pripreme bakalara na bijelo, soljenja sardela i pripremu na savur. Sniman je i pogon prerade bakalara na sv.Kirinu, a zanimljive doživljaje iz svog života ispričao je Feručo Lazarić, koji svijetom korača na slijepo, ali nikako zbog te činjenice, manje aktivno. 20-minutni film u ROSE ART produkciji prikazan je na završnoj gastro manifestaciji projekta u Kaštelu Morosini Grimani 3. Srpnja koja je ugostila profesionalnog kuhara Davida Skoku, poznatijeg kao Ribarev sin, koji je pripremao 3 različita riblja jela za stotinjak osoba. Održana je i izložba dječjih radova na temu ribarske baštine. Ova aktivnost u organizaciji je Turističke zajednice Općine Svetvinčenat ROVERAC obrt.

Projekt „Morske štorije u Savičenti – Ča more zna?“, odobren je u sklopu FLAG Natječaja za dodjelu potpore projektima u okviru Mjere 1.1.1. „Razvoj i unapređenje objekata i drugih javnih prostora te sadržaja povezanih s ribarskom baštinom“, FLAG-a „ISTARSKA BATANA“. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.