Realizacija projekta Morske štorije u Savičenti – Ča more zna?, sufinanciranog sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, nakon 10 mjeseci provedbe, bliži se svome kraju.

Općina Svetvinčenat kao nositelj projekta vodila je aktivnost uređenja dječjeg igrališta na temu ribarstva i mora pored Dječjeg vrtića Balončić, za čije je izvođenje angažiran REDOX d.o.o. Najveće oduševljenje kod djece izazvala je kombinirana sprava u obliku broda, koja osim tobogana, penjalice, cijevi za provlačenje i mrežastog mosta, sadrži i kormilo i dalekozor. Uz brod su postavljeni  njihalica dupin, mostić kornjača i vanjska školska ploča, a uz stazu do vrtića postavljene su i kante za selektivno prikupljanje otpada.

 

Osim igrala, osmišljena je i realizirana tematska i edukativna staza na temu ribarstva i mora za čiji je sadržaj angažiran stručnjak u tom području, Goran Stjepić, univ.bacc.mariscient, dok je za dizajn, uklopljen u ambijent, bila zadužena PROMO ZONA. Osim table sa igrom kocki vrtilica čiji su sadržaj oslikavala i vrtićka djeca, postavljena je i tabla sa stripom na čakavštini, te tabla Jeste li znali? sa zanimljivim činjenicama o moru.

NOSITELJ PROJEKTA: Općina Svetvinčenat, PARTNERI: Dječji vrtić Balončić, TZ Općine Svetvinčenat

Projekt “Morske štorije u Savičenti -Ča more zna?”, odobren je u sklopu FLAG Natječaja za dodjelu potpore projektima u okviru Mjere 1.1.1.”Razvoj i unapređenje objekata i drugih javnih prostora te sadržaja povezanih s ribarskom baštinom”, FLAG-a “ISTARSKA BATANA”.