Uređeno dječje igralište na temu ribarstva i mora u Svetvinčentu

Realizacija projekta Morske štorije u Savičenti – Ča more zna?, sufinanciranog sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, nakon 10 mjeseci provedbe, bliži se svome kraju. Općina Svetvinčenat kao nositelj projekta vodila je aktivnost uređenja dječjeg igrališta na temu ribarstva i mora pored Dječjeg vrtića Balončić, za čije je izvođenje angažiran REDOX…