Natječaj za upis djece u vrtić i jaslice za pedagošku godinu 2021.-2022.

Poštovani, dana 28.04.2021. godine Upravno vijeće Dječjeg vrtića Balončić donijelo je Odluku o objavi Natječaja za upis djece u vrtić i jaslice za pedagošku godinu 2021./2022. Prijave na Natječaj za upis djece zaprimaju se u Dječji vrtić od 03.05.-18.05.2021. godine, prema uputama. Natječaj možete pogledati ovdje. Zahtjev preuzmite u nastavku: Zahtjev-za-upis-djece 2021 Više informacija pronađite na…

Obavijest  o postupku korištenja površina javne namjene i postupak oglašavanja i plakatiranja za vrijeme provedbe izborne promidžbe

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA  SVETVINČENAT Jedinstveni upravni odjel KLASA: 023-05/21-01/12 URBROJ: 2168/07-03-1-21-1   Svetvinčenat, 03. svibnja 2021.   Obavijest  o postupku korištenja površina javne namjene i postupak oglašavanja i plakatiranja za vrijeme provedbe izborne promidžbe   Obavještavamo političke stranke te druge sudionike na predstojećim lokalnim izborima da je Odlukom o komunalnom redu Općine Svetvinčenat…

Obavijest i naputci o postupanju za sudionike izbornog postupka i birače_DIP

REPUBLIKA HRVATSKA OPĆINA SVETVINČENAT OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE SVETVINČENAT     OBAVIJEST   Sukladno uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Državnog izbornog povjerenstva, kao i u skladu sa tehničkim, prostornim i drugim mogućnostima rada i organizacije rada Općinskog izbornog povjerenstva Općine Svetvinčenat (dalje: Izborno povjerenstvo), u nastavku dajemo kratku obavijest i naputke o postupanju…

Općina Svetvinčenat pristupila sustavu e-Novorođenče

Pravo na potporu za novorođeno dijete može ostvariti jedan od roditelja koji ima prebivalište na području Općine Svetvinčenat, uz uvjet da u trenutku rođenja djeteta oba roditelja imaju prebivalište na području Općine Svetvinčenat.   Pravo na gore navedenu potporu roditelj može ostvariti do navršenih 6 mjeseci djetetova života.   Potpora roditeljima za novorođeno dijete u …

PROVEDENI KONZERVATORSKO RESTAURATORSKI RADOVI NA SKULPTURI BOGORODICE S DJETETOM NA TRONU, ŽUPNA CRKVA SVETVINČENAT

Pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture (35.240,00 kn), provedeni su konzervatorsko restauratorski radovi na procesijskoj skulpturi Bogorodice s djetetom na tronu, koja već stoljećima čini dio tradicije Svetvinčenta i svjedočanstvo je jednog povijesno-umjetničkog segmenta iz razdoblja baroka 18. st.   U kolovozu 2020. godine umjetnina je transportirana na Murter, te je obuhvaćena predviđenim planom obnove i zaštite,…

Nacrt Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Svetvinčenat – JAVNO SAVJETOVANJE

Na službenim stranicama Općine Svetvinčenat – Javna savjetovanja, objavljen je Nacrt Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Svetvinčenat, te Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja; Javna savjetovanja Savjetovanje započinje 28.siječnja i završava 11.veljače 2021. godine. Popunjeni obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću potrebno je dostaviti na adresu elektronske pošte: info@svetvincenat.hr ili…

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROJEKATA I MANIFESTACIJA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA NA PODRUČJU OPĆINE SVETVINČENAT U 2021. GODINI

Temeljem članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne Novineˮ broj 26/15), Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Svetvinčenat za 2021. godinu (KLASA: 402-08/21-01/01, URBROJ: 2168/07-03-3-21-1 od 04. siječnja 2021. godine) namijenjenih financiranju projekata i manifestacija od…

JAVNI NATJEČAJ za financiranje projekata udruga u sportu na području Općine Svetvinčenat za 2021. godinu

JAVNI NATJEČAJ za financiranje projekata udruga u sportu na području Općine Svetvinčenat za 2021. godinu   Opći cilj: povećanje kvalitete života djece, mladeži te svih građana kroz provođenje sportskih programa treninga i natjecanja u sportskim klubovima općine te kroz sportsku rekreaciju. Udruge suglasno ovom Javnom natječaju mogu prijaviti projekt za sljedeća prioritetna područja; provođenje sportskih aktivnosti…