PROČIŠĆENI TEKST I GRAFIČKI DIO – PROSTORNI PLAN OPĆINE SVETVINČENAT

PPUO SV_PROCISCENI TEKST PPUO Svetvincenat – Elaborat _______________________ 5000 – GP 4. PREGLEDNA-DKP-PROCISCENA 4.A k.o.Svetvinčenat-PROCISCENA 4.B.I K.O.Bokordići_PROCISCENA 4.B.II K.O.Bokordići_PROCISCENA 4.C K.O.Smoljanci-PROCISCENA 4.D K.O.Štokovci-PROCISCENA 4.E ko Juršići_PROCISCENA 25000 1 NAMJENA POVRŠINA-PROCISCENA-Model 2A-PROMET-PROCISCENA-Model 2B-EKI-PROCISCENA-Model 2C-ENERGETSKI SUSTAV-PROCISCENA-Model 2D-VODNOGOSPODARSKI SUSTAV-PROCISCENA-Model 3A-UVJETI KORIST. I ZAST. PROSTORA-ZASTITA PRIRODNE BASTINE-PROCISCENA-Model 3B-UVJETI KORIST. I ZAST. PROSTORA-ZASTITA KULTURNE BASTINE-PROCISCENA-Model 3C-POSEBNA OGRANICENJA U KORISTENJU PROSTORA-PROCISCENA-Model…

Prikup glomaznog otpada sa kućnog praga_PRIJAVE U TIJEKU

Termin prijave: do 20.4.2024. godine za Termin odvoza: od 22.4. – 27.4.2024. godine Odvoz možete naručiti na telefonski broj 052/638-400 ili putem e-mail adrese: info@herculanea.hr Prilikom naručivanja molimo navedite sljedeće podatke: ime i prezime, adresu i kontakt broj. Nakon zaprimljenih narudžbi, nazvati će Vas djelatnik iz Herculanea d.o.o., te Vam dodijeliti točan termin odvoza krupnog otpada.…

Poziv na umrežavanje dionika u Općini Svetvinčenat i priprema malih projekata za prijavu na natječaj „Mali projekti za bolje sutra“

Zaklada Istra-Fondazione Istria u suradnji s Općinom Svetvinčenat organizira prezentaciju natječaja i umrežavanje dionika u lokalnoj zajednici koje će se održati u ponedjeljak 04. ožujka s početkom u 12:00 sati u Vijećnici Općine Svetvinčenat, u zgradi općine, na adresi Svetvinčenat 47.   Predviđeno trajanje je 2 sata.   Cilj umrežavanja je mapirati resurse, pronaći zajednička…

KAMPANJA MUP-a “WEB HEROJ”

  Ministarstvo unutarnjih poslova u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti provodi projekt „Jačanje kapaciteta policije za suzbijanje kibernetičkog kriminaliteta“ koji je namijenjen jačanju kapaciteta policije nabavom računalnih sustava za istraživanje otvorenih izvora na internetu i Darknetu te za specijalizirane treninge policijskih službenika za kibernetički kriminalitet. Cilj projekta je povećanje razine kibernetičke sigurnosti na području…

JAVNI NATJEČAJ za financiranje projekata udruga u sportu na području Općine Svetvinčenat za 2024. godinu

JAVNI NATJEČAJ za financiranje projekata udruga u sportu na području Općine Svetvinčenat za 2023. godinu    Opći cilj: povećanje kvalitete života djece, mladeži te svih građana kroz provođenje sportskih programa treninga i natjecanja u sportskim klubovima općine te kroz sportsku rekreaciju. Udruge suglasno ovom Javnom natječaju mogu prijaviti projekt za sljedeća prioritetna područja; provođenje sportskih aktivnosti…

Uvođenje privremene regulacije prometa za potrebe izvođenja radova na „Izvanrednom održavanju županijske ceste ŽC5098 dionica Svetvinčenat – Smoljanci“

 (iz Obavijesti Cesta d.o.o. Pula)   Poštovani,   Dana 6.12.2023. započinje izvođenje radova na „Izvanrednom održavanju županijske ceste ŽC5098 dionica Svetvinčenat – Smoljanci“. Naručitelj radova je Županijska uprava za ceste Istarske županije. Sukladno tome, uvodi se privremena regulacija prometa.   U nastavku je na linku obuhvat zahvata: Pregledna karta_ Svetvinčenat-Smoljanci ____________________________________________ Molimo sve sudionike u…

PODJELA POKLON BONOVA ZA UMIROVLJENIKE

Općina Svetvinčenat dodjeljuje božićno-novogodišnje poklon bonove svim umirovljenicima s prebivalištem na području Općine Svetvinčenat koji primaju mirovinu manju od 470,00 €, korisnicima socijalne pomoći i žiteljima bez materijalnih prihoda.   Poklon pakete možete preuzeti u utorak i srijedu (12.- 13.12.2023.); SVETVINČENAT – Mediteranski plesni centar – nekadašnji Društveni dom: 8 – 12 h, JURŠIĆI –…

Poziv na savjetovanje s javnošću o Nacrtu Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj

        REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA  SVETVINČENAT Općinski načelnik   KLASA: 410-01/23-01/10 URBROJ: 2163-35-02-1-23-1 Svetvinčenat, 28. studeni 2023.                                                                                                                                                                               PREDMET: Poziv na savjetovanje s javnošću o Nacrtu Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj,   Na temelju članka 11.…