POZIV NA RADIONICE O NATJEČAJU LAG-a „JUŽNA ISTRA“ ZA TIP OPERACIJE 1.1.3. „POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA“

Lokalna akcijska grupa (LAG) „Južna Istra“ objavila je  23. ožujka 2018. godine natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ temeljem Lokalne akcijske strategije LAG-a „Južna Istra“ za razdoblje 2014.-2020. Ovim putem Vas pozivamo na radionice za navedenog tipa operacije koje će se održati u Rovinju, Vodnjanu i Medulinu. Poziv na radionice

OGLAS ZA PRIJEM U SLUŽBU – Radnik na održavanju javnih površina i groblja

Na temelju članka 19., 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (dalje u tekstu: ZSN) (˝Narodne novine˝ broj 86/08, 61/11, 04/18),  Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Svetvinčenat raspisuje OGLAS za prijem u službu na određeno vrijeme u Općinu Svetvinčenat, Vlastiti pogon Općine Svetvinčenat, na radno mjesto Radnik na…

Poziv na drugu radionicu za KONZERVATORSKO – RESTAURATORSKU STRUKU, LOKALNO STANOVNIŠTVO I TURISTIČKE DJELATNIKE u sklopu projekta KulTERRA

Poziv na drugu radionicu za KONZERVATORSKO – RESTAURATORSKU STRUKU, LOKALNO STANOVNIŠTVO I TURISTIČKE DJELATNIKE u sklopu Integriranog razvojnog programaKulTERRA – Revitalizacija istarskih kaštela Morosini-Grimani i Petrapilosa  Dragi mještani i svi ostali zaintersirani sudionici, Čast nam je pozvati Vas na drugu radionicu namijenjenu konzervatorsko-restauratorskoj struci, lokalnom stanovništvu i turističkim djelatnicima u sklopu projekta KulTERRA – Revitalizacija…

OBAVIJEST VLASNICIMA GRAĐEVINA KOJE SADRŽE AZBEST

Općina Svetvinčenat prikuplja podatke o građevinama koje sadrže azbest i to s ciljem planiranja sustava gospodarenja građevnim otpadom koji sadrži azbest. Općina Svetvinčenat podatke o građevinama koje sadrže azbest prikuplja na temelju Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest  koji je donijelo Ministarstvo zaštite okoliša i prirode i na temelju Zakona o održivom gospodarenju otpadom. Prema tom…

JAVNI POZIV za financiranje projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Svetvinčenat u 2018. godini

Općina Svetvinčenat poziva udruge sa sjedištem na području općine Svetvinčenat ili koje provode projekt za korisnike s područja općine Svetvinčenat, usmjerene na prioritetna područja iz  Javnog poziva, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti Jedinstveni upravni odjel Općine Svetvinčenat ne ocijeni kao gospodarsku djelatnost, da se prijave za financijsku podršku projektima i…

POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU – Način pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, te usluga povezanih s tom javnom uslugom

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU Općina Svetvinčenat objavljuje početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, te usluga povezanih s tom javnom uslugom (dalje: Odluka). Savjetovanje traje od 16. do 30. siječnja 2018. godine, te se pozivaju predstavnici zainteresirane javnosti da svoje prijedloge, primjedbe…

JAVNI NATJEČAJ – SPORTSKA ZAJEDNICA OPĆINE SVETVINČENAT

JAVNI NATJEČAJ za financiranje projekata udruga u sportu na području Općine Svetvinčenat za 2018. godinu  Opći cilj: povećanje kvalitete života djece, mladeži te svih građana kroz provođenje sportskih programa treninga i natjecanja u sportskim klubovima općine te kroz sportsku rekreaciju. Udruge suglasno ovom Javnom natječaju mogu prijaviti projekt za sljedeća prioritetna područja; provođenje sportskih aktivnosti…

GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA JAVNIH POZIVA

Na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novineˮ, broj 26/15) i članka 14. Pravilnika o financiranju programa, projekata i  manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Svetvinčenat, Jedinstveni upravni odjel Općine Svetvinčenat,…

SPORTSKA ZAJEDNICA OPĆINE SVETVINČENAT

Sportska zajednica Općine Svetvinčenat Svetvinčenat 47, 52342 Svetvinčenat OIB: 43436303874 Predsjednik Svetvinčenat, 29.12.2017. godine Na temelju Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/2014), a u svezi s člankom 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15), predsjednik SZOS…

Odobrena bespovratna sredstva za rekonstrukciju nerazvrstane ceste Cukrići – Čabrunići – St. Čabrunići

22.12.2017. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju započela je s izdavanjem Odluka o prihvatljivosti za korisnike koji su se javili na natječaj za provedbu Mjere M7, Operacije 7.2.2. Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta. Iz ove mjere Općini Svetvinčenat odobrena su bespovratna sredstva za rekonstrukciju nerazvrstane ceste Cukrići – Čabrunići – St. Čabrunići…