Nacrt proračuna za 2018. godinu

Na temelju članka 12. Zakona o proračunu („Narodne Novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) Općina Svetvinčenat provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Proračuna Općine Svetvinčenat za 2018. godinu. Pozivamo zainteresiranu i stručnu javnost da se uključi u izradu…

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA- Kaštel Petrapilosa, Buzet

Temeljem članka 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16), općina Svetvinčenat, provodi: PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA  1. Općenito Općina Svetvinčenat priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za rekonstrukciju kaštela Petrapilosa. Sukladno odredbi članka 198.st.1.Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16), Općina Svetvinčenat u svrhu pripreme nabave…

OBAVIJEST O PREKIDU OPSKRBE VODOM 15.11.2017.

VODOVOD Pula obaviještava svoje potrošače na području Općine Svetvinčenat i Grada Vodnjana o prekidu opskrbe vodom 15. studeni 2017.g. u vremenu od 07:00 do večernjih sati. Naselja koja će biti bez vode; Čabrunići, Cukrići, Ćipulova stancija, Tršićani i Gajana. Obavijest potrošačima – VODOVOD Pula 15.11.2017.  

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA (2.put) – Kaštel Morosini-Grimani

Temeljem članka 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16),općina Svetvinčenat provodi: PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA         1.Općenito Općina Svetvinčenat priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za rekonstrukciju kaštela Morosini-Grimani. Sukladno odredbi članka 198.st.1.Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16), Općina Svetvinčenat u svrhu pripreme nabave i…

Javna rasprava o studiji utjecaja na okoliš za zahvat: „Eksploatacija teh. – građ. kamena na eksploatacijskom polju „gusta vala“, asfaltne baze i betonare u industrijskoj zoni gusta vala na području općine Svetvinčenat“

Obavještava se javnost i zainteresirana javnost da 31. listopada 2017. godine započinje javna rasprava o studiji utjecaja na okoliš za zahvat „Eksploatacija teh. – građ. kamena na eksploatacijskom polju „Gusta vala“, asfaltne baze i betonare u industrijskoj zoni Gusta vala na području općine Svetvinčenat“. Javna rasprava traje 30 dana odnosno do 30. studenog 2017. godine.…

OBAVIJEST – Studija o utjecaju na okoliš eksploatacije tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju Gusta Vala

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, u postupku procjene utjecaja na okoliš eksploatacije tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju Gusta Vala te asfaltne baze i betonare u industrijskoj zoni Gusta Vala, nositelja zahvata CESTA d.o.o., Strossmayerova 4, iz Pule, donijelo je Odluku o Studiji utjecaja na okoliš…

OBAVIJEST O SUFINANCIRANJU NABAVE UDŽBENIKA

Obavijest mještanima Općine Svetvinčenat kako je na sjednici Općinskog vijeća Općine Svetvinčenat dana 04. listopada 2017. godine, donesena Odluka o sufinanciranju nabave udžbenika za polaznike osnovnih škola Svetvinčenat, Juršići, Vodnjan i Divšići, s prebivalištem učenika i roditelja na području Općine Svetvinčenat. Odluku i obrazac Zahtjeva za sufinanciranje udžbenika možete preuzeti u nastavku: Odluka o sufinanciranju…

OPĆINA SVETVINČENAT POTPISALA UGOVOR O PRUŽANJU ENERGETSKE USLUGE U UŠTEDI ELEKTRIČNE ENERGIJE U JAVNOJ RASVJETI U VRIJEDNOSTI 2.121.308,64 KUNA

11.10.2017. godine, Općina Svetvinčenat potpisala je Ugovor o pružanju energetske usluge u uštedi električne energije u javnoj rasvjeti Općine Svetvinčenat u vrijednosti od 2.121.308,64 kuna. Općina Svetvinčenat će zamjenom postojećih rješenja primjenjivanih u javnoj rasvjeti smanjiti potrošnju električne energije. Cilj nabave je implementacija optimalnog tehničko – tehnološko – ekonomskog riješenja kojim će se postići učinci…

Posjet Veleposlanstva Švicarske konfederacije

Delegacija Veleposlanstva Švicarske Konfederacije u Republici Hrvatskoj i veleposlanik NJ. E. Stefan Estermann, posjetili su u četvrtak, 28. rujna, Počasni konzulat Švicarske Konfederacije u Republici Hrvatskoj, u mjestu Smoljanci, gdje ih je dočekala gđa. Draženka Moll, počasna konzulica. Tom su prilikom posjetili i Svetvinčenat, sjedište Općine Svetvinčenat, gdje ih je načelnik Dalibor Macan, zajedno sa projektnim…

PRORAČUN ZA 2018. – Javni poziv za prijavu i financiranje programa i projekata u 2018. godini

J A V N I   P O Z I V za prijavu programa  i projekata radi financiranja iz Proračuna Općine Svetvinčenat za 2018. godinu Javne potrebe za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu  Općine Svetvinčenat jesu djelatnosti, projekti, programi i aktivnosti od interesa za Općinu Svetvinčenat. Predmet ovog Poziva je prikupljanje prijava za financiranje potpora…