KONAČNI REZULTATI IZBORA OPĆINSKOG NAČELNIKA I VIJEĆA OPĆINE SVETVINČENAT

Na osnovi članka 53. točke 10. i članak 101. i 102. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21, dalje: Zakon), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Svetvinčenat utvrdilo je i objavljuje KONAČNE REZULTATE IZBORA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE SVETVINČENAT I OPĆINSKOG VIJEĆA, provedenih 16. svibnja 2021. : KONAČNI Rezultati…

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA BR. VI. PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SVETVINČENAT

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA  SVETVINČENAT Jedinstveni upravni odjel Svetvinčenat 47, 52342 Svetvinčenat Tel./fax. 052 560 016/ 560 005   KLASA: 350-02/20-03/11 URBROJ: 2168/07-03-1-21-43 Svetvinčenat, 13. svibnja 2021.   Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju  („Narodne novine“ br.  153/13, 65/17, 14/18, 39/19, 98/19) i Zaključka  Općinskog načelnika Općine Svetvinčenat,  KLASA: 350-02/20-03/11, URBROJ: 2168/07-02-1-21-42,…

Natječaj za upis djece u vrtić i jaslice za pedagošku godinu 2021.-2022.

Poštovani, dana 28.04.2021. godine Upravno vijeće Dječjeg vrtića Balončić donijelo je Odluku o objavi Natječaja za upis djece u vrtić i jaslice za pedagošku godinu 2021./2022. Prijave na Natječaj za upis djece zaprimaju se u Dječji vrtić od 03.05.-18.05.2021. godine, prema uputama. Natječaj možete pogledati ovdje. Zahtjev preuzmite u nastavku: Zahtjev-za-upis-djece 2021 Više informacija pronađite na…

Obavijest  o postupku korištenja površina javne namjene i postupak oglašavanja i plakatiranja za vrijeme provedbe izborne promidžbe

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA  SVETVINČENAT Jedinstveni upravni odjel KLASA: 023-05/21-01/12 URBROJ: 2168/07-03-1-21-1   Svetvinčenat, 03. svibnja 2021.   Obavijest  o postupku korištenja površina javne namjene i postupak oglašavanja i plakatiranja za vrijeme provedbe izborne promidžbe   Obavještavamo političke stranke te druge sudionike na predstojećim lokalnim izborima da je Odlukom o komunalnom redu Općine Svetvinčenat…

Obavijest i naputci o postupanju za sudionike izbornog postupka i birače_DIP

REPUBLIKA HRVATSKA OPĆINA SVETVINČENAT OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE SVETVINČENAT     OBAVIJEST   Sukladno uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Državnog izbornog povjerenstva, kao i u skladu sa tehničkim, prostornim i drugim mogućnostima rada i organizacije rada Općinskog izbornog povjerenstva Općine Svetvinčenat (dalje: Izborno povjerenstvo), u nastavku dajemo kratku obavijest i naputke o postupanju…

Općina Svetvinčenat pristupila sustavu e-Novorođenče

Pravo na potporu za novorođeno dijete može ostvariti jedan od roditelja koji ima prebivalište na području Općine Svetvinčenat, uz uvjet da u trenutku rođenja djeteta oba roditelja imaju prebivalište na području Općine Svetvinčenat.   Pravo na gore navedenu potporu roditelj može ostvariti do navršenih 6 mjeseci djetetova života.   Potpora roditeljima za novorođeno dijete u …