JAVNI NATJEČAJ za dodjelu 5 studentskih stipendija u akademskoj godini 2022./2023.

Na temelju članka 14. Odluke o stipendiranju studenata od dana  26.11.1999.god. KLASA: 023-01/99-01/677, URBROJ: 2168/07-09-99-01, i Odluke Općinskog načelnika o broju stipendija i iznosu mjesečne stipendije koje će se dodijeliti u akademskoj godini 2022./2023., KLASA: 604-01/22-01/01, URBROJ: 2163-35-02-1-22-1, od 30.09.2022. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Svetvinčenat  raspisuje   J A V N I  N A…

J A V N I P O Z I V za prijavu programa i projekata radi financiranja iz Proračuna Općine Svetvinčenat za 2023. godinu

        REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA  SVETVINČENAT KLASA: 400-02/22-01/02 URBROJ: 2163-35-02-1-22-1 Svetvinčenat, 14. rujna 2022.   J A V N I   P O Z I V za prijavu programa  i projekata radi financiranja iz Proračuna Općine Svetvinčenat za 2023. godinu   I. Javne potrebe za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu  Općine…

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme

        REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA SVETVINČENAT Jedinstveni upravni odjel   KLASA: 112-01/22-01/02 URBROJ: 2163-35-03-1-22-1 Svetvinčenat, 22. veljače 2022.   Na temelju članka 19. stavka 1. vezano za članak 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 86/08., 61/11., 4/18. i 121/19.),  Pročelnik Jedinstvenog upravnog…

Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija za akademsku 2021.-2022. godinu

Na temelju članka 14. Odluke o stipendiranju studenata od dana 26.11.1999.god. KLASA: 023-01/99-01/677, URBROJ: 2168/07-09-99-01, i Odluke Općinskog načelnika o broju stipendija i iznosu mjesečne stipendije koje će se dodijeliti u akademskoj godini 2021./2022., KLASA: 604-02/21-01/11, URBROJ: 2168/07-02-1-21-1, od 04.11.2021. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Svetvinčenat raspisuje   JAVNI NATJEČAJ za dodjelu 5 studentskih stipendija…

JAVNI POZIV za prijavu programa i projekata radi financiranja iz Proračuna Općine Svetvinčenat za 2022. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA  SVETVINČENAT KLASA: 400-08/21-01/03 URBROJ: 2168/07-02-1-21-1 Svetvinčenat, 07. listopada 2021. J A V N I   P O Z I V za prijavu programa  i projekata radi financiranja iz Proračuna Općine Svetvinčenat za 2022. godinu   I. Javne potrebe za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu  Općine Svetvinčenat jesu djelatnosti, projekti, programi…