Javni poziv za prijavu programa i projekata radi financiranja iz Proračuna Općine Svetvinčenat za 2024. godinu

        REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA  SVETVINČENAT KLASA: 400-02/23-01/22 URBROJ: 2163-35-02-1-23-1 Svetvinčenat, 03. listopada 2023.   J A V N I   P O Z I V za prijavu programa  i projekata radi financiranja iz Proračuna Općine Svetvinčenat za 2024. godinu I. Javne potrebe za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu  Općine Svetvinčenat…

Studentske stipendije 2023./2024.

Na temelju članka 3. Pravilnika za dodjelu stipendija Općine Svetvinčenat („Službene novine Općine Svetvinčenat“ br. 8/2023), i Odluke Općinskog načelnika o broju stipendija i iznosu mjesečne stipendije koje će se dodijeliti u akademskoj godini 2023./2024., KLASA: 604-01/23-01/02, URBROJ: 2163-35-02-1-23-1, od 28.09.2023. godine, Općinski načelnik Općine Svetvinčenat  raspisuje   J A V N I  N A…

JAVNI POZIV za financiranje projekata i  manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Svetvinčenat

Temeljem članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novineˮ broj 26/15), Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Svetvinčenat za 2023. godinu (KLASA: 400-02/23-01/10, URBROJ: 2163-35-02-1-23-1 od 15. veljače 2023. godine) namijenjenih financiranju projekata i manifestacija od…

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu 5 studentskih stipendija u akademskoj godini 2022./2023.

Na temelju članka 14. Odluke o stipendiranju studenata od dana  26.11.1999.god. KLASA: 023-01/99-01/677, URBROJ: 2168/07-09-99-01, i Odluke Općinskog načelnika o broju stipendija i iznosu mjesečne stipendije koje će se dodijeliti u akademskoj godini 2022./2023., KLASA: 604-01/22-01/01, URBROJ: 2163-35-02-1-22-1, od 30.09.2022. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Svetvinčenat  raspisuje   J A V N I  N A…