OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA ZA RADNO MJESTO ADMINISTARTIVNI TAJNIK/CA

OBAVIJEST O TESTIRANJU ZA POSTUPAK PRIJMA U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE SVETVINČENAT na radno mjesto Administrativni tajnik/ca Na temelju članka 29. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine”, br. 86/08, 61/11) prijavljeni kandidati koji su svoje prijave podnijeli potpune i pravovremeno, te ispunjavaju formalne uvjete u javnom…

OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA ZA RADNO MJESTO VIŠI STRUČNI SURADNIK/CA ZA MEĐUNARODNE PROJEKTE

OBAVIJEST O TESTIRANJU ZA POSTUPAK PRIJMA U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE SVETVINČENAT za radno mjesto Viši stručni suradnik/ca za međunarodne projekte Na temelju članka 29. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine”, br. 86/08, 61/11) prijavljeni kandidati koji su svoje prijave podnijeli potpune i pravovremeno, te ispunjavaju…

OBAVIJEST o prodaji izravnom pogodbom državnog poljoprivrednog zemljišta na području Općine Svetvinčenat

Prodaje se poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Svetvinčenat, koje je označeno kao: k.č.br. 1069/1 u k.o. Smoljanci, oranica, površine 0,0539 ha, tržišna cijena iznosi 7.546,00 kn. Zahtjev za prodaju izravnom pogodbom mogu podnijeti sve zainteresirane osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu i u propisanom…

Općina Svetvinčenat podržala mjeru HZZ-a “Pomoć zajednici”

Općina Svetvinčenat uključila se u provedbu Mjere za poticanje zapošljavanja za 2016. godinu „Pomoć zajednici“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Cilj je suzbijanje nezaposlenosti žena, te skrb o starijima i nemoćnima, ali i potrebitima svih dobi. Općina Svetvinčenat je, kao inicijator javnih radova, Oglasom za prijem u radni odnos na određeno vrijeme “Javni radovi – pomoćni radnik/radnica u kući”,…

Sudjelovanje u panel diskusiji na temu kulturne i prirodne baštine

Općina Svetvinčenat sudjelovala je na drugoj godišnjoj razvojno-financijskoj konferenciji „Financiranje projekata društvenog i gospodarskog razvoja Hrvatske iz fondova EU“ koja se održala 16. i 17. ožujka 2016. u hotelu Esplanade Zagreb. U panel diskusiji na temu kulturne i prirodne baštine sudjelovao je v.d. Pročelnik Igor Macan u kojoj su razmijenjena iskustva EU projekata u području kulturne…

Obavijest o krajnjem roku za podnošenje zahtjeva za urbanizaciju

Na temelju članka 46. Statuta Općine Svetvinčenat („Službene novine Općine Svetvinčenat“ br. 2/13), Jedinstveni upravni odjel Općine Svetvinčenat objavljuje OBAVIJEST o krajnjem roku za podnošenje zahtjeva u postupku izrade Izmjena i dopuna br. 5. Prostornog plana uređenja Općine Svetvinčenat I          Dana 24. prosinca 2015. godine stupila je na snagu Odluka o izradi izmjena i…

TEČAJ ZA ODRŽIVU UPORABU PESTICIDA

Obavještavaju se svi zainteresirani polaznici tečaja za održivu uporabu pesticida da se jave u Općinu Svetvinčenat kako bi ispunili prijavnicu za sudjelovanje na tečaju. Trenutno ima 19 prijava te je potrebno još 10-ak prijava da bi se tečaj ubrzo održao.   Općina Svetvinčenat Prijavnica za izobrazbu – Institut za poljoprivredu i turizam UPUTA za popunjavanje…

INFO DANI 2016 – organizacija civilnog društva

Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva i ove godine od 14. do 18. ožujka održat će Info dane za organizacije civilnog društva. Info dani namijenjeni su svim organizacijama civilnog društva, javnim i privatnim ustanovama, jedinicama lokalne i regionalne uprave i samouprave te ostalim zainteresiranima, a cilj im je informiranje o aktualnim temama i…

ZAPRIMANJE OBAVIJESTI O NEPROPISNO ODBAČENOM OTPADU

  Dana 18. veljače 2016. godine, Načelnik Općine Svetvinčenat je donio Odluku o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada: Odluka o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti Sukladno članku 26. stavak 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13), obveza je jedinice lokalne samouprave uspostava sustava za…