JAVNI POZIV
za financiranje programa, projekata i  manifestacija od interesa za opće dobro
koje provode udruge na području Općine Svetvinčenat

Općina Svetvinčenat poziva udruge sa sjedištem na području općine Svetvinčenat i/ili koje provode program ili projekt na području općine Svetvinčenat, usmjerene na prioritetna područja iz ovog Javnog poziva, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti Jedinstveni upravni odjel Općine Svetvinčenat ne ocijeni kao gospodarsku djelatnost, da se prijave za financijsku podršku programima, projektima i manifestacijama od interesa za opće dobro.

Udruge sukladno ovom Pozivu  mogu prijaviti programe,  projekte i manifestacije za slijedeća prioritetna područja:

  1. SPORT
  2. KULTURA
  3. ZDRAVSTVO I  SOCIJALNA SKRB

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima u papirnatom obliku koji se mogu preuzeti na mrežnim stranicama Općine Svetvinčenat (www.svetvincenat.hr). Uz navedene obrasce potrebno je priložiti i ostalu obveznu dokumentaciju navedenu u Uputama za prijavitelje koje čine sastavni dio ovog Javnog poziva.

U potpunosti ispunjena, potpisana i ovjerena Prijava u papirnatom obliku sa svim obveznim prilozima predaje se u zatvorenoj omotnici u pisarnici Općine Svetvinčenat ili preporučenom pošiljkom do petka, 27. veljače 2017. godine.

Svu dokumentaciju možete preuzeti u polju “Natječaji i pozivi” ili klikom na slijedeći link: https://svetvincenat.hr/natjecaji-i-pozivi/