Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija za akademsku 2021.-2022. godinu

Na temelju članka 14. Odluke o stipendiranju studenata od dana 26.11.1999.god. KLASA: 023-01/99-01/677, URBROJ: 2168/07-09-99-01, i Odluke Općinskog načelnika o broju stipendija i iznosu mjesečne stipendije koje će se dodijeliti u akademskoj godini 2021./2022., KLASA: 604-02/21-01/11, URBROJ: 2168/07-02-1-21-1, od 04.11.2021. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Svetvinčenat raspisuje   JAVNI NATJEČAJ za dodjelu 5 studentskih stipendija…

Read more

OBAVIJEST O ODVOZU GLOMAZNOG OTPADA ZA 2021.GOD.

Poštovani, Ovim putem Vas obavještavamo da ćemo tijekom listopada, studenog i prosinca 2021. godine vršiti besplatan odvoz glomaznog otpada sa Vašeg područja. Molimo korisnike koji imaju potrebu za odlaganjem glomaznog otpada da prema terminima iz priložene tablice zatraže odvoz putem e-maila: primjedbe@herculanea.hr ili telefonski na broj 052/541-597, od ponedjeljka do subote, od 7.00 do 13.30…

Read more

NATJEČAJ za prijem u službu višeg referenta za administrativne poslove

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA SVETVINČENAT JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL KLASA: 112-01/20-01/01 URBROJ:2168/07-03-1-20-1 Svetvinčenat, 06. ožujka 2020. Na temelju čl. 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), u daljnjem tekstu Zakon, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Svetvinčenat raspisuje NATJEČAJ za prijem u službu višeg…

Read more