OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme

        REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA SVETVINČENAT Jedinstveni upravni odjel   KLASA: 112-01/22-01/02 URBROJ: 2163-35-03-1-22-1 Svetvinčenat, 22. veljače 2022.   Na temelju članka 19. stavka 1. vezano za članak 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 86/08., 61/11., 4/18. i 121/19.),  Pročelnik Jedinstvenog upravnog…