Prikup glomaznog otpada sa kućnog praga_PRIJAVE U TIJEKU

  Termin prijave: do 10.11.2023. godine Termin odvoza: od 13.11. – 18.11.2023. godine Odvoz možete naručiti i putem mail adrese: tamara.korlevic@herculanea.hr Prilikom naručivanja trebate navesti sljedeće podatke: ime i prezime, adresu i kontakt broj. Nakon zaprimljenih narudžbi, nazvati će Vas djelatnik iz Herculanea d.o.o., te Vam dodijeliti točan termin odvoza krupnog otpada.    

Studentske stipendije 2023./2024.

Na temelju članka 3. Pravilnika za dodjelu stipendija Općine Svetvinčenat („Službene novine Općine Svetvinčenat“ br. 8/2023), i Odluke Općinskog načelnika o broju stipendija i iznosu mjesečne stipendije koje će se dodijeliti u akademskoj godini 2023./2024., KLASA: 604-01/23-01/02, URBROJ: 2163-35-02-1-23-1, od 28.09.2023. godine, Općinski načelnik Općine Svetvinčenat  raspisuje   J A V N I  N A…