J A V N I N A T J E Č A J za dodjelu 5 studentskih stipendija u akademskoj godini 2020./2021.

Na temelju članka 14. Odluke o stipendiranju studenata od dana  26.11.1999.god. KLASA: 023-01/99-01/677, URBROJ: 2168/07-09-99-01, i Odluke Općinskog načelnika o broju stipendija i iznosu mjesečne stipendije koje će se dodijeliti u akademskoj godini 2020./2021., KLASA: 604-02/20-01/03, URBROJ: 2168/07-02-1-20-1, od 04.11.2020. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Svetvinčenat  raspisuje J A V N I  N A T…