Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija za akademsku 2021.-2022. godinu

Na temelju članka 14. Odluke o stipendiranju studenata od dana 26.11.1999.god. KLASA: 023-01/99-01/677, URBROJ: 2168/07-09-99-01, i Odluke Općinskog načelnika o broju stipendija i iznosu mjesečne stipendije koje će se dodijeliti u akademskoj godini 2021./2022., KLASA: 604-02/21-01/11, URBROJ: 2168/07-02-1-21-1, od 04.11.2021. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Svetvinčenat raspisuje   JAVNI NATJEČAJ za dodjelu 5 studentskih stipendija…