JAVNI POZIV za financiranje projekata i  manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Svetvinčenat

Temeljem članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novineˮ broj 26/15), Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Svetvinčenat za 2023. godinu (KLASA: 400-02/23-01/10, URBROJ: 2163-35-02-1-23-1 od 15. veljače 2023. godine) namijenjenih financiranju projekata i manifestacija od…

OBAVIJEST KANDIDATIMA – OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA prijavljenim na Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Višeg stručnog suradnika za administrativne poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Svetvinčenat objavljenog u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje dana 23.2.2022.     OPIS POSLOVA I RADNIH ZADATAKA Viši stručni suradnik/ica za administrativne poslove   Opis poslova: obavlja protokolarne…

JAVNI POZIV za financiranje projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Svetvinčenat

Temeljem članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novineˮ broj 26/15), Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Svetvinčenat za 2022. godinu (KLASA: 402-08/22-01/11, URBROJ: 2163-35-03-1-22-1 od 14. siječnja 2022. godine) namijenjenih financiranju projekata i manifestacija od…

Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija za akademsku 2021.-2022. godinu

Na temelju članka 14. Odluke o stipendiranju studenata od dana 26.11.1999.god. KLASA: 023-01/99-01/677, URBROJ: 2168/07-09-99-01, i Odluke Općinskog načelnika o broju stipendija i iznosu mjesečne stipendije koje će se dodijeliti u akademskoj godini 2021./2022., KLASA: 604-02/21-01/11, URBROJ: 2168/07-02-1-21-1, od 04.11.2021. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Svetvinčenat raspisuje   JAVNI NATJEČAJ za dodjelu 5 studentskih stipendija…

JAVNI UVID U PRIJEDLOG PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE SVETVINČENAT

Na temelju članka 29. stavak 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/2018, 115/18, 98/19), Općina Svetvinčenat izlaže na javni uvid   prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Svetvinčenat   Izlaže se na javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Svetvinčenat. Uvid…

POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

OPĆINA SVETVINČENAT objavljuje početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Nacrt Strategije razvoja poljoprivrede općine Svetvinčenat. Savjetovanje traje od 29. rujna do 29. listopada 2020. godine Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da najkasnije do zaključno 29. listopada 2020. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt Strategije razvoja poljoprivrede općine Svetvinčenat putem pošte ili…

POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

OPĆINA SVETVINČENAT objavljuje početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga Odluke o davanju stanova u najam. Savjetovanje traje od 29. rujna do 29. listopada 2020. godine Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da najkasnije do zaključno 29. listopada 2020. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Odluke o davanju stanova u…

OBAVIJEST O IZRADI IZMJENA I DOPUNA BR. 6 PROSTORNOG PLANA

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA SVETVINČENAT Jedinstveni upravni odjel Svetvinčenat 47, 52342 Svetvinčenat Tel./fax. 052 560 016/ 560 005 KLASA: 350-02/20-03/11 URBROJ: 2168/07-03-1-20-5 Svetvinčenat, 21. rujna 2020.     Na temelju članka 88. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19),  i članka 56. Statuta Općine Svetvinčenat („Službene…

OBAVIJEST O OBJAVI JAVNE RASPRAVE UPU TP STANICA ČABRUNIĆI

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA SVETVINČENAT Jedinstveni upravni odjel Svetvinčenat 47, 52342 Svetvinčenat Tel./fax. 052 560 016/ 560 005   KLASA: 350-02/20-03/10 URBROJ: 2168/07-03-1-20-17 Svetvinčenat, 01. rujna 2020.   Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Svetvinčenat, KLASA: 350- 02/20-03/10,…