JAVNI UVID U PRIJEDLOG PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE SVETVINČENAT

Na temelju članka 29. stavak 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/2018, 115/18, 98/19), Općina Svetvinčenat izlaže na javni uvid   prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Svetvinčenat   Izlaže se na javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Svetvinčenat. Uvid…

POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

OPĆINA SVETVINČENAT objavljuje početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Nacrt Strategije razvoja poljoprivrede općine Svetvinčenat. Savjetovanje traje od 29. rujna do 29. listopada 2020. godine Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da najkasnije do zaključno 29. listopada 2020. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt Strategije razvoja poljoprivrede općine Svetvinčenat putem pošte ili…

POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

OPĆINA SVETVINČENAT objavljuje početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga Odluke o davanju stanova u najam. Savjetovanje traje od 29. rujna do 29. listopada 2020. godine Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da najkasnije do zaključno 29. listopada 2020. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Odluke o davanju stanova u…

OBAVIJEST O IZRADI IZMJENA I DOPUNA BR. 6 PROSTORNOG PLANA

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA SVETVINČENAT Jedinstveni upravni odjel Svetvinčenat 47, 52342 Svetvinčenat Tel./fax. 052 560 016/ 560 005 KLASA: 350-02/20-03/11 URBROJ: 2168/07-03-1-20-5 Svetvinčenat, 21. rujna 2020.     Na temelju članka 88. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19),  i članka 56. Statuta Općine Svetvinčenat („Službene…

OBAVIJEST O OBJAVI JAVNE RASPRAVE UPU TP STANICA ČABRUNIĆI

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA SVETVINČENAT Jedinstveni upravni odjel Svetvinčenat 47, 52342 Svetvinčenat Tel./fax. 052 560 016/ 560 005   KLASA: 350-02/20-03/10 URBROJ: 2168/07-03-1-20-17 Svetvinčenat, 01. rujna 2020.   Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Svetvinčenat, KLASA: 350- 02/20-03/10,…

IZVJEŠĆE o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Svetvinčenat za 2019. godinu

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadu (“Narodne novine”, br. 94/13, 73/17, 14/19, 98/19), i članka 46. Statuta Općine Svetvinčenat («Službene novine» Općine Svetvinčenat br. 2/13), Općinski načelnik Općine Svetvinčenat podnosi     IZVJEŠĆE o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Svetvinčenat za  2019. godinu    I.   Na području Općine Svetvinčenat…

NATJEČAJ za prijem u službu višeg referenta za administrativne poslove

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA SVETVINČENAT JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL KLASA: 112-01/20-01/01 URBROJ:2168/07-03-1-20-1 Svetvinčenat, 06. ožujka 2020. Na temelju čl. 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), u daljnjem tekstu Zakon, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Svetvinčenat raspisuje NATJEČAJ za prijem u službu višeg…