IZVJEŠĆE o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Svetvinčenat za 2019. godinu

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadu (“Narodne novine”, br. 94/13, 73/17, 14/19, 98/19), i članka 46. Statuta Općine Svetvinčenat («Službene novine» Općine Svetvinčenat br. 2/13), Općinski načelnik Općine Svetvinčenat podnosi     IZVJEŠĆE o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Svetvinčenat za  2019. godinu    I.   Na području Općine Svetvinčenat…

NATJEČAJ za prijem u službu višeg referenta za administrativne poslove

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA SVETVINČENAT JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL KLASA: 112-01/20-01/01 URBROJ:2168/07-03-1-20-1 Svetvinčenat, 06. ožujka 2020. Na temelju čl. 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), u daljnjem tekstu Zakon, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Svetvinčenat raspisuje NATJEČAJ za prijem u službu višeg…

POZIV NA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

OPĆINA SVETVINČENAT objavljuje početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom redu. Savjetovanje traje od 03. ožujka do 03. travnja2020. godine Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da najkasnije do zaključno 03. travnja2020. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom reduputem pošte ili osobno na adresu…

POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

OPĆINA SVETVINČENAT objavljuje početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama. Savjetovanje traje od 15. listopada do 31. listopada 2019. godine Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da najkasnije do zaključno 31. listopada 2019. godine dostave svoje…

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

OPĆINA SVETVINČENAT objavljuje početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom redu. Savjetovanje traje od 01. srpnja do 30. srpnja 2019. godine Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da najkasnije do zaključno 30. srpnja 2019. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom redu putem pošte ili…

OBAVIJEST O OBJAVI JAVNE RASPRAVE UPU TP VALDARINE 2019

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA SVETVINČENAT Jedinstveni upravni odjel Svetvinčenat 47, 52342 Svetvinčenat Tel./fax. 052 560 016/ 560 005   KLASA: 350-02/18-03/29 URBROJ: 2168/07-03-1-19-20 Svetvinčenat, 13. lipnja 2019.   Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Svetvinčenat, KLASA: 350-02/18-02/29, URBROJ: 2168/07-02-1-19-19 od…