Na temelju članka 29. stavak 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/2018, 115/18, 98/19), Općina Svetvinčenat izlaže na javni uvid

 

prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Svetvinčenat

 

Izlaže se na javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Svetvinčenat. Uvid u prijedlog Programa raspolaganja može se izvršiti od 17. veljače do 03. ožujka 2021. godine, svakim radnim danom od 08.00. do 14.00. sati u sjedištu Općine Svetvinčenat, Svetvinčenat 47, (isključivo uz prethodnu telefonsku najavu na broj 052/560-016), te  na službenim internetskim stranicama stranicama Općine Svetvinčenat putem poveznice http:// www.svetvincenat.hr/uprava/poljoprivredno zemljište.

Zainteresirane stranke mogu dati prijedloge i prigovore na prijedlog Programa raspolaganja na propisanom obrascu najkasnije do isteka javnog uvida.

Prigovori na prijedlog Programa raspolaganja, uz ime, prezime i adresu podnositelja, dostavljaju se u pisarnicu Općine Svetvinčenat ili predaju poštom preporučeno na adresu: Općina Svetvinčenat, Svetvinčenat 47. Prijedlozi i prigovori moraju biti zaprimljeni u pisarnici Općine Svetvinčenat zaključno s danom 03. ožujka 2021. godine do 14.00. sati.

O valjano pristiglim prijedlozima i prigovorima odlučivati će Općinsko vijeće Općine Svetvinčenat u roku od 30 dana.

 

OPĆINA SVETVINČENAT

Obrazac savjetovanje DPZ 2021

Svetvincenat_00

Svetvincenat_01

Svetvincenat_02

Svetvincenat_03

Svetvincenat_04

Svetvincenat_05

Svetvincenat_06

Svetvincenat_07

Svetvincenat_08

Svetvincenat_09

 

Program raspolaganja DPZ – Općina Svetvinčenat

Prikaz raspolaganja po katastarskim česticima i oblicima raspolaganja

U nastavku link na kartu na kojoj su označene i mogu se pretraživati katastarske čestice DPZ na području Općine Svetvinčenat te upute za korištenje GIS Cloud preglednika (karta sa označenim k.č.):

  • scroll in/scroll out za povećavanje/umanjenje karte
  • klikom na “Layer list” (“Lista slojeva”) pokazuju se slojevi sa legendom namjene poljoprivrednih površina
  • odaberite sloj koji želite pregledavati – “Poljoprivredne površine”
  • upisom broja katastarske čestice na “Search” (“Traži”) i klikom iste, pokazuje se tražena k.č.
  • klikom na pojedinu k.č. pokazuju se pripadajući podaci za odabranu k.č.
  • klikom na “Export Map” omogućuje se izvoz/print odabranog područja mape

link: https://editor.giscloud.com/map/871384/poljoprivredno-zemljite-opina-svetvinenat