JAVNI NATJEČAJ za dodjelu 5 studentskih stipendija u akademskoj godini 2022./2023.

Na temelju članka 14. Odluke o stipendiranju studenata od dana  26.11.1999.god. KLASA: 023-01/99-01/677, URBROJ: 2168/07-09-99-01, i Odluke Općinskog načelnika o broju stipendija i iznosu mjesečne stipendije koje će se dodijeliti u akademskoj godini 2022./2023., KLASA: 604-01/22-01/01, URBROJ: 2163-35-02-1-22-1, od 30.09.2022. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Svetvinčenat  raspisuje   J A V N I  N A…