Jučer je u Kaštelu Morosini-Grimani u Svetvinčentu održano predstavljanje KulTERRA-e – projekta koji uključuje revitalizacije istarskih kaštela Morosini-Grimani i Petrapilosa.

U prostoru Kaštela, u dvorani Grimanijev tron, okupio se velik broj predstavnika medija, uzvanika, gostiju te predstavnici partnera na projektu. Okupljenom skupu obratili su se načelnik Općine Svetvinčenat Dalibor Macan, gradonačelnik Buzeta Siniša Žulić te župan Istarske županije Valter Flego.

Načelnik Macan izrazio je veliko zadovoljstvo postignutim, jer je uz pomoć svih uključenih partnera i kolega, dočekan početak realizacije najvećeg projekta u povijesti Općine Svetvinčenat. U sklopu projekta KulTERRA realizirat će se valorizacija materijalne i nematerijalne kulturne baštine, te je naglasio: “U sklopu ovog projekta, kroz provedene aktivnosti i ostvarene rezultate, očekuje se pozitivan ekonomski utjecaj na lokalno gospodarstvo kroz samozapošljavanje, jačanje kulturnih i drugih turističkih aktivnosti, te brojni direktni ili indirektni pozitivni učinci. Projekt je još jedan dokaz kvalitetnog upravljanja lokalnih samouprava u ruralnoj Istri. Sljedećih 30 mjeseci, koliko traje izvedba ovog projekta, predstavljaju velik izazov kako za nas tako i za sve naše projektne partnere, te se nadam uspješnoj suradnji, ali se isto tako radujem i budućim projektima.”

Nazočnima se obratio i gradonačelnik Buzeta Žulić te naglasio važnost zajedničkog rada koji donosi pozitivne efekte svim uključenim subjektima ali i široj zajednici. Buzet će u sklopu projekta dobiti obnovljen i saniran dio u sklopu Kaštela Petrapilosa, i to onaj dio koji je namijenjen posjetiteljima. Naime, obnovit će se crkvica Sv. Marije Magdalene u kojoj će se smjestiti dio multimedijalnih sadržaja za posjetitelje. Prostor unutrašnjeg dvorišta obogatit će se s malom binom za održavanje kulturnih, turističkih i edukacijskih sadržaja, a prostor vanjskog dvorišta s velikom binom i garderobom te spremištem za također prikladnim za održavanje raznih sadržaja. Izložbeni prostor unutar kaštela uredit će se za prezentaciju povijesnih događaja vezanih uz kaštel, a u sklopu obnove obuhvaćeni će biti i radovi na osposobljavanju pristupa svim etažama u prostoru palasa i zapadne kule (šetnica) s vidikovcem.

Župan Flego je također pohvalio sve uključene u ovaj vrijedan projekt naglasivši kako je „… dobiti gotovo 20 milijuna kuna bespovratnih sredstava veliki uspjeh i potvrda da imamo potrebne resurse, znanje i potencijal“. „Benefiti projekta su višestruki, prvenstveno po pitanju revitalizacije unutrašnjosti Istre, te očekivanih pozitivnih učinaka za lokalno gospodarstvo, turizam i kulturu. Hvalevrijedna je i usmjerenost projekta na osobe s invaliditetom, odnosno pristupačnog turizma, još uvijek nažalost nedovoljno zastupljenog“, kazao je župan dodajući kako uvijek postoji dodatni prostor za još veći razvoj, za obogaćivanje turističke ponude Istre novim sadržajima, kao i za valorizaciju kulturne baštine.

Nagon govornika, uslijedio je kratki ali životopisan nastup glumaca Istra Inspirita koji su dočarali na svoj način djelić povijesnih zapisa iz Svetvinčenta u živo. Kroz prostor Trona, gledajući priču na temu svetvinčentske vještice Mare i njezine neuzvraćene ljubavi te pogubljenja, provukao se više od jednog osmjeha i pljesak svih nazočnih. Bilo je to baš posebna poslastica poslušati kostimirane glumce koji donose skeč iz davnina među zidove Kaštela u Svetvinčentu.

Uslijedila je prezentacija cjelokupnog projekta koju je održao Igor Macan, a uz životopisnu animaciju i moderiranje Jelene Vitasović, cjelokupan događaj protekao je u vrlo pozitivnoj atmosferi.

Upravo je ta atmosfera i optimizam veliko bogatstvo manje lokalne zajednice – kada se jedan broj pojedinaca ujedini te napornim radom i velikim trudom postignu rezultat, a ideje postanu mogućnosti za ljepšu budućnost – upravo kako se sada ostvaruje na projektu KulTERRA-e.

Više detalja o projektu KulTERRA:

Početkom prosinca započela je provedba integriranog razvojnog programa „KulTERRA – Revitalizacija istarskih kaštela Morosini – Grimani i Petrapilosa“ koja podrazumijeva ulaganja u kulturnu baštinu kroz integraciju različitih, ali povezanih aktivnosti kako bi se unaprijedilo upravljanje kulturnim dobrima u Svetvinčentu i Buzetu te isti stavili u funkciju održivog kulturnog turizma.

Vodeći partner projekta „KulTERRA“ je Općina Svetvinčenat uz još 11 partnera iz javnog, privatnog i civilnog sektora, osiguravajući time dugotrajnu održivost povezivanjem lokalne zajednice s privatnim sektorom te politikama javne uprave, na lokalnoj i regionalnoj razini.

Suradnjom 12 partnera omogućit će se snažna promocija novoobnovljenoj kulturnoj baštini, ali i brendiranje destinacije. Neki od partnera će doprinijeti raznovrsnosti kulturno-turističkih programa i proizvoda koji će se razviti tijekom provedbe projekta te će svojim iskustvom u razvoju i provedbi kulturnih sadržaja osigurati kvalitetu u osmišljavanju i provedbi kulturno-turističkih sadržaja i proizvoda.

Ukupna vrijednost projekta „KulTERRA“ iznosi 22.594.779,13 kn, vrijednost ulaganja u obnovu kaštela Morosini-Grimani iznosi oko 9.500.000,00 kuna, a u kaštel Petrapilosa oko 7.500.000,00 kn, od čega je 85% iznosa osigurano bespovratnim sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj iz natječaja u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. (OPKK)

Također, dosadašnja ulaganja u tehničku dokumentaciju financirana su se od strane prijavitelja odnosno Općine Svetvinčenat, ali i drugih izvora financiranja kao što su sredstva iz Ministarstva turizma i Ministarstva kulture. U financijskom smislu projekt će svojom djelatnošću osigurati održivost i stabilnost poslovanja u dugoročnom razdoblju nakon ulaganja, dok će u ekonomskom smislu ostvariti višestruke koristi za društvo što ga čini poželjnim za financiranje.

Planirano trajanje projekta je 30 mjeseci, tijekom kojih će se izvršiti svi planirani infrastrukturni radovi, kompletno opremanje i ostale različite komponente te povezane aktivnosti koje će osigurati unaprjeđenje upravljanja kulturnom baštinom.

Provedba projektnih aktivnosti započela je 1. prosinca 2016. godine, a otvorenje IRP-a sa svim planiranim sadržajima predviđeno je za 1. lipnja 2019. godine.

Integriranim razvojnim programom KulTERRA – Revitalizacija istarskih kaštela Morosini-Grimani i Petrapilosa predviđena  je rekonstrukcija dvaju spomenika kulture, razvoj kulturnih, edukativnih i prezentacijskih sadržaja unutar kaštela, uspostava i postav zbirke oružja Ferlin unutar kaštela Morosini – Girmani, prezentacijski centar autohtonih prehrambenih proizvoda – kušaona Središnje Istre unutar Kaštela Morosini – Grimani.

Unutar Kaštela Morosini-Grimani u Svetvinčentu uspostaviti će se izložbeni prostor «Kapetanova soba» opremljen na način da prikaže nekadašnju prostoriju kapetana kaštela, zatim izložbeni prostor za prezentaciju tradicije i starih običaja vjenčanja u svrhu očuvanja nematerijalne kulturne baštine te prostor za organiziranje raznih evenata (manifestacije, kongresi, sajmovi) opremljen sa svom potrebnom opremom.

Također, u sklopu kaštela predviđena je i Suvenirnica te Prezentacijski centar – kušaona Središnje Istre s ponudom najboljih istarskih proizvoda s područja Središnje i Južne Istre.

Projektom se namjerava postići povećanje atraktivnosti i prepoznatljivosti Općine Svetvinčenat i Grada Buzeta kroz valorizaciju kulturne baštine Kaštela Morosini – Grimani i Kaštela Petrapilosa u svrhu društveno gospodarskog razvoja. Svrha projekta je u konačnici da Svetvinčenat i Buzet budu kulturno-povijesne prepoznatljive turističke destinacije tijekom cijele godine (365) zahvaljujući potpunoj obnovi i opremanju oba Kaštela kako bi se stvorio temelj za provedbu Integriranog razvojnog programa destinacije.

Kroz projekt će se osmisliti novi suveniri i proizvodi inspirirani kulturnom baštinom poput slikovnica, društvene igre i ostalih proizvoda za djecu razrađenih na temelju tradicijskih vjerovanja u natprirodna bića kao i raznih suvenira inspiriranih poviješću stvarnih ličnosti. Osim suvenira konceptualno će se osmisliti i razne priredbe, uprizorenja i manifestacije oživljene povijesti (living history) te će se konceptualno razviti novi turistički proizvodi: vino, kušaona, usluge turističke interpretacije, organiziranje Room Escape Game-a, kongresi, projekcije, sajmovi.

Iz šire perspektive, implementacija projekta će omogućiti gospodarski razvoj lokalne zajednice čime će se ostvariti blagostanje i povećanje životnog standarda ali i stvoriti atraktivno turistička lokacija za privlačenje većeg broja posjetitelja i noćenja.

U vidu ovog projekta kroz provedene aktivnosti i ostvarene rezultate očekuje se pozitivan ekonomski utjecaj na lokalno gospodarstvo kroz samo/zapošljavanje, jačanje kulturnih i drugih turističkih aktivnosti, povećane potražnje za robom i uslugama trećih subjekata kao posljedica povećanja posjetitelja, atraktivnost stranih ulaganja, sinergijskih učinaka na druge turističke atrakcije i destinacije u okruženju i slično.

Kao jednu od nezaobilaznih horizontalnih mjera ovog projekta valja istaknuti prilagođenost programa osobama s invaliditetom. Organizirati će se obrazovanje turističkih vodiča posebno za osobe s invaliditetom (u invalidskim kolicima, slijepe, gluhe i nijeme) kako bi grupe koje čine osobe s invaliditetom bile adekvatno provedene i ugošćene u Unutrašnjoj Istri. Za slijepe osobe će se izraditi audio vodiči, taktilni tlocrti i fotografije za slijepe. Fotografije i promotivni materijali biti će izrađeni i na Brailleovom pismu te će oba objekta biti obilježena napisima na Brailleovom pismu.

 

Integrirani razvojni program KulTERRA – Revitalizacija istarskih kaštela Morosini – Grimani i Petrapilosa sastoji se od šest projektnih elemenata:

  1. Rekonstrukcija i uređenje te stavljanje u potpunu funkciju Kaštela Morosini – Grimani,
  2. Rekonstrukcija i uređenje te stavljanje u potpunu funkciju Kaštela Petrapilosa ,
  3. Razvoj kulturnih, edukativnih i prezentacijskih sadržaja unutar kaštela ,
  4. Uspostava i postav zbirke oružja Ferlin unutar kaštela Morosini – Girmani,
  5. Razvoj i prikaz tradicijskih pića i vina vezanih uz kulturnu baštinu,
  6. Promidžba i vidljivost.

Svih šest elemenata projekta usmjereno je ka očuvanju i unapređenju kulturne baštine u svrhu poticanja razvoja turizma kao pokretača gospodarskog napretka.

Kroz prvi od navedenih projektnih elemenata obnoviti će se i opremiti Kaštel Morosini – Grimani u Svetvinčentu i Kaštel Petrapilosa u Buzetu. Po obnovi samih zgrada kaštela, nabaviti će se oprema koja će omogućiti stavljanje turističke infrastrukture u potpuni funkciju.