UPUTE ZA PROVEDBU PROGRAMA OIE I EnU NAKON ODABIRA KORISNIKA SUBVENCIJE

U nastavku preuzmite dokumente u kojima je opisan daljnji postupak provođenja programa za subvencioniranje projekata poticanja korištenja obnovljivih izvora energije (OIE)  te povećanja energetske učinkovitosti (EnU) u obiteljskim kućama na području Općine Svetvinčenat.   Upute za provođenje programa OIE dostupan je u pdf formatu klikom na: Postupak provođenja natječaja OIE Upute za provođenje programa EnU…

ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU BODOVNE LISTE I ODABIRU KORISNIKA SUBVENCIJE – OIE

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA SVETVINČENAT KLASA: 351-02/14-01/09 URBROJ: 2168/07-01/01-14-11 Svetvinčenat, 17. studeni 2014. Na temelju članka 46. Statuta Općine Svetvinčenat (“Službene novine Općine Svetvinčenat”, broj 2/13) i Zapisnika o konačnoj bodovnoj listi Povjerenstva za pregled i ocjenjivanje ponuda pristiglih na Javni natječaj za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata poticanja korištenja obnovljivih izvora…

ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU BODOVNE LISTE I ODABIRU KORISNIKA SUBVENCIJE – EnU

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA SVETVINČENAT KLASA: 351-02/14-01/10 URBROJ: 2168/07-01/01-14-10 Svetvinčenat, 17. studeni 2014. Na temelju članka 46. Statuta Općine Svetvinčenat (“Službene novine Općine Svetvinčenat”, broj 2/13) i Zapisnika o konačnoj bodovnoj listi Povjerenstva za pregled i ocjenjivanje ponuda pristiglih na Javni natječaj za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata „Energetska učinkovitost obiteljskih kuća…

NESLUŽBENE BODOVNE LISTE – OIE i EnU

Na temelju članka 11. Pravilnika za provedbu Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Općine Svetvinčenat i Pravilnika za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Općine Svetvinčenat te Zapisnika o otvaranju i ocjenjivanju pristiglih ponuda od 22. listopada 2014. godine, Povjerenstvo za pregled i ocjenjivanje ponuda donijelo je Neslužbene bodovne…

TEČAJ/EDUKACIJA ZA SIGURNO RUKOVANJE S PESTICIDIMA

O B A V I J E S T O ODRŽAVANJU TEČAJA/EDUKACIJE ZA POLJOPRIVREDNIKE SA PODRUČJA OPĆINE SVETVINČENAT Obavještavaju se svi poljoprivrednici i svi koji dolaze u doticaj s pesticidima o obvezi polaganja, odnosno pohađanja tečaja za sigurno rukovanje s pesticidima i pravilnu primjenu pesticida. Slijedom iznesenog mole se svi poljoprivrednici i pojedinci s područja…

STUDENTSKE STIPENDIJE u ak.god. 2014./2015.

OBAVIJEST O JAVNOM NATJEČAJU ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA Jedinstveni upravni odjel Općine Svetvinčenat raspisao je javni natječaj za dodjelu 5 studentskih stipendija za akademsku godinu 2014./2015. Zainteresirani kandidati mogu svoje pisane prijave podnijeti Općini Svetvinčenat u roku od 15 dana od dana objave u javnom glasilu “Glas Istre”, prema uvjetima i elementima javnog natječaja objavljenog…

IZMJENE I DOPUNE JAVNOG NATJEČAJA- OIE U ‘Javnom natječaju za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Općine Svetvinčenat’ te Pravilniku za provedbu programa ´Poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama´  koji su objavljeni na službenim internet stranicama Općine Svetvinčenat dana 30.7.2014.g., tekst natječaja u točci V Dostavljanje dokumentacije mijenja se…

Izmjene i dopune Natječaja

IZMJENE I DOPUNE JAVNOG NATJEČAJA ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U OBITELJSKIM KUĆAMA NA PODRUČJU OPĆINE SVETVINČENAT Zbog obveze usklađenja Javnog natječaja za sufinanciranje projekata korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Općine Svetvinčenat sa Pravilnikom za provedbu Programa povećanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama  koji su objavljeni na…

JAVNI NATJEČAJ

OPĆINA SVETVINČENAT U SURADNJI SA FONDOM ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata „Energetska učinkovitost obiteljskih kuća u Općini Svetvinčenat“ 1) PREDMET NATJEČAJA Predmet ovog Natječaja je javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Općine Svetvinčenat (u tekstu: Provoditelj natječaja) u sufinanciranju mjera energetske učinkovitosti u…