POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU – Nacrt prijedloga Općih uvjeta isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika

  OPĆINA SVETVINČENAT – Vlastiti pogon objavljuje početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga Općih uvjeta isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika.   Savjetovanje traje od 27. rujna do 28. listopada 2022. godine   Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da najkasnije do zaključno 28. listopada 2022. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi…

J A V N I P O Z I V za prijavu programa i projekata radi financiranja iz Proračuna Općine Svetvinčenat za 2023. godinu

        REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA  SVETVINČENAT KLASA: 400-02/22-01/02 URBROJ: 2163-35-02-1-22-1 Svetvinčenat, 14. rujna 2022.   J A V N I   P O Z I V za prijavu programa  i projekata radi financiranja iz Proračuna Općine Svetvinčenat za 2023. godinu   I. Javne potrebe za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu  Općine…

POZIV za prijavu štete od elementarne nepogode  

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA SVETVINČENAT   POZIV za prijavu štete od elementarne nepogode   Uslijed izuzetno nepovoljne hidrološke situacije te dugog razdoblja bez padalina odnosno dugotrajne  suše,  Općina Svetvinčenat poziva sve fizičke i pravne osobe koje su pretrpjele štete na poljoprivrednim kulturama, uzrokovane dugotrajnom sušom, da prijave nastalu štetu. Obrazac za prijavu štete može…

Javno savjetovanje: Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Svetvinčenat za 2023. godinu

Poštovani, pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga: Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Svetvinčenat za 2023. godinu Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja novih akata i drugih dokumenata, ali i radi uočavanja slabosti i negativnih učinaka predloženog.…

POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU za Nacrt prijedloga Odluke o sprječavanju odbacivanja otpada na području Općine Svetvinčenat

  OPĆINA SVETVINČENAT objavljuje početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga Odluke o sprječavanju odbacivanja otpada na području Općine Svetvinčenat (dalje: Odluka).   Savjetovanje traje od 04. kolovoza 2022. godine do 05. rujna 2022. godine   Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da najkasnije do zaključno 05. rujna 2022. godine dostave svoje prijedloge, komentare i…

JAVNA RASPRAVA o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Industrijske zone Čabrunići

      REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA  SVETVINČENAT Jedinstveni upravni odjel Svetvinčenat 47, 52342 Svetvinčenat Tel./fax. 052 560 016/ 560 005   KLASA: 350-02/22-03/05 URBROJ: 2163-35-03-1-22-32 Svetvinčenat, 18. srpnja 2022.   Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju  („Narodne novine“ br.  153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Zaključka  Općinskog načelnika Općine Svetvinčenat,  KLASA:…

POZIV NA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU – Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

OPĆINA SVETVINČENAT objavljuje početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu.   Savjetovanje traje od 22. ožujka do 08. travnja 2022. godine    Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da najkasnije do zaključno 08. travnja 2022. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga…

OBAVIJEST KANDIDATIMA – OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA prijavljenim na Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Višeg stručnog suradnika za administrativne poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Svetvinčenat objavljenog u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje dana 23.2.2022.     OPIS POSLOVA I RADNIH ZADATAKA Viši stručni suradnik/ica za administrativne poslove   Opis poslova: obavlja protokolarne…