POZIV ZA PREDUPIS DJECE U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

REPUBLIKA   HRVATSKA URED DRŽAVNE UPRAVE U ISTARSKOJ ŽUPANIJI SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI Klasa: 602-02/17-01/4 Urbroj: 2163-05-02-17-1 Pula-Pola, 4. siječanj, 2017. P O Z I V ZA PREDUPIS DJECE U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE Na temelju čl. 17. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08., 86/09.,…