Na temelju Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ br. 57/12, 120/12),te članka 59.Zakona o radu(NN br.93/14), a u cilju korištenja mjere “Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa” putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda u Puli , OŠ Svetvinčenat, Svetvinčenat  iskazuje interes i potrebu za prijem polaznika za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, te objavljuje

JAVNI POZIV

Za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto učitelja/ice razredne nastave (Ž/M)

Stručno osposobljavanje će se odvijati u trajanju od 12 mjeseci, u punom radnom vremenu.
Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,86/12.,94/13. i 152/14.) te prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN br.47/96. i 56/01.)

Uz prijavu je potrebno dostaviti:
Zamolbu
Životopis
Presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi
Presliku domovnice
Uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci
Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
Potvrdu o statusu nezaposlenosti

Više o uvjetima prijave na Javni poziv pogledajte u dokumetu u nastavku: Javni poziv RN 2017 OŠ Svetvinčenat