Završen projekt uređenja i opremanja igrališta Dječjeg vrtića Balončić „Sigurna igra- Bezbrižna igra“

Općina Svetvinčenat sredinom lipnja ove godine potpisala je Ugovor o sufinanciranju radova i usluga za „Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića“ Sigurna igra = Bezbrižna igra sa Središnjim državnim uredom za demografiju i mlade. U sklopu projekta, postavila se nova i zamijenila dotrajala zaštitna ograda koja ograđuje igralište Dječjeg vrtića, postavljena je nova kombinirana sprava…