Općina Svetvinčenat sredinom lipnja ove godine potpisala je Ugovor o sufinanciranju radova i usluga za „Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića“ Sigurna igra = Bezbrižna igra sa Središnjim državnim uredom za demografiju i mlade.

U sklopu projekta, postavila se nova i zamijenila dotrajala zaštitna ograda koja ograđuje igralište Dječjeg vrtića, postavljena je nova kombinirana sprava sa dva tornja i anti stres podloga oko igrala te oko dječjih igrala koja do sada nisu bila omeđena zaštitnom podlogom. Ukupna vrijednost projekta iznosi 24.740,00 eura od čega je 12.607,01 eura financirano iz proračuna Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

Krajem listopada završio je projekt uređenja i opremanja dječjeg igrališta Dječjeg Vrtića Balončić, a njegovom provedbom povećana je sigurnost vrtićke djece i omogućen kvalitetniji boravak na otvorenom. Završetkom ovog projekta u potpunosti se uredilo dječje igralište Dječjeg vrtića Balončić, što će sadašnjim ali i budućim vrtićkim generacijama zasigurno uljepšati boravak u vrtiću.

Ovaj Projekt je proveden uz financijski doprinos Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

Uređeno igralište i kombinirano igralo