JAVNA RASPRAVA o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Industrijske zone Čabrunići

      REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA  SVETVINČENAT Jedinstveni upravni odjel Svetvinčenat 47, 52342 Svetvinčenat Tel./fax. 052 560 016/ 560 005   KLASA: 350-02/22-03/05 URBROJ: 2163-35-03-1-22-32 Svetvinčenat, 18. srpnja 2022.   Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju  („Narodne novine“ br.  153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Zaključka  Općinskog načelnika Općine Svetvinčenat,  KLASA:…

Obavijest o objavi javne rasprave UPU dio IZ Bibići

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA  SVETVINČENAT Jedinstveni upravni odjel Svetvinčenat 47, 52342 Svetvinčenat Tel./fax. 052 560 016/ 560 005   KLASA: 350-02/20-03/12 URBROJ: 2168/07-03-1-21-17 Svetvinčenat, 06. prosinca 2021.   Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju  („Narodne novine“ br.  153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Zaključka  Općinskog načelnika Općine Svetvinčenat,  KLASA: 350-02/20-02/12, URBROJ: 2168/07-02-1-21-16,…

ODLUKA O DONOŠENJU IZMJENA I DOPUNA BR.6 PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SVETVINČENAT

NORMATIVNA ODLUKA I_TEKSTUALNI DIO ODREDBE ZA PROVOĐENJE II_GRAFIČKI DIO 5000 – GP 4.A K.O.Svetvinčenat-HTRS-Detalji 4A 4.B.I i 4.B.II K.O.Bokordići_HTRS-Detalji 4B 1 4.B.I i 4.B.II K.O.Bokordići_HTRS-Detalji 4B 2 4.C K.O.Smoljanci-HTRS-Model 4.D K.O.Štokovci-HTRS-Detalj 4D 4.E K.O.Juršići-HTRS-detalji 4E 25000 1 NAMJENA POVRŠINA-htrs-Model 2A-PROMET-htrs-Model 2B-EKI-htrs-Model2021 2C-ENERGETSKI SUSTAV-htrs-Model 2D-VODNOGOSPODARSKI SUSTAV-htrs-Model2021 3A-UVJETI KORIST. I ZAST. PROSTORA-ZASTITA PRIRODNE BASTINE-htrs-Model2021 3B-UVJETI KORIST. I…

PONOVNA JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA BR. VI. PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SVETVINČENAT

  I_TEKSTUALNI DIO Odredbe za provodenje   II_GRAFIČKI DIO 4.A K.O.Svetvinčenat-HTRS-Detalji 4A 4.B.I i 4.B.II K.O.Bokordići_HTRS-Detalji 4B 1 4.B.I i 4.B.II K.O.Bokordići_HTRS-Detalji 4B 2 4.C K.O.Smoljanci-HTRS-Model 4.D K.O.Štokovci-HTRS-Detalj 4D 4.E K.O.Juršići-HTRS-detalji 4E ________________________________________ 1 NAMJENA POVRŠINA-htrs-Model 2A-PROMET-htrs-Model 2B-EKI-htrs-Model 2C-ENERGETSKI SUSTAV-htrs-Model 2D-VODNOGOSPODARSKI SUSTAV-htrs-Model 3A-UVJETI KORIST. I ZAST. PROSTORA-ZASTITA PRIRODNE BASTINE-htrs-Model 3B-UVJETI KORIST. I ZAST. PROSTORA-ZASTITA KULTURNE…

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA BR. VI. PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SVETVINČENAT

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA  SVETVINČENAT Jedinstveni upravni odjel Svetvinčenat 47, 52342 Svetvinčenat Tel./fax. 052 560 016/ 560 005   KLASA: 350-02/20-03/11 URBROJ: 2168/07-03-1-21-43 Svetvinčenat, 13. svibnja 2021.   Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju  („Narodne novine“ br.  153/13, 65/17, 14/18, 39/19, 98/19) i Zaključka  Općinskog načelnika Općine Svetvinčenat,  KLASA: 350-02/20-03/11, URBROJ: 2168/07-02-1-21-42,…

OBAVIJEST O IZRADI IZMJENA I DOPUNA BR. 6 PROSTORNOG PLANA

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA SVETVINČENAT Jedinstveni upravni odjel Svetvinčenat 47, 52342 Svetvinčenat Tel./fax. 052 560 016/ 560 005 KLASA: 350-02/20-03/11 URBROJ: 2168/07-03-1-20-5 Svetvinčenat, 21. rujna 2020.     Na temelju članka 88. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19),  i članka 56. Statuta Općine Svetvinčenat („Službene…

OBAVIJEST O OBJAVI JAVNE RASPRAVE UPU TP STANICA ČABRUNIĆI

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA SVETVINČENAT Jedinstveni upravni odjel Svetvinčenat 47, 52342 Svetvinčenat Tel./fax. 052 560 016/ 560 005   KLASA: 350-02/20-03/10 URBROJ: 2168/07-03-1-20-17 Svetvinčenat, 01. rujna 2020.   Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Svetvinčenat, KLASA: 350- 02/20-03/10,…