REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA SVETVINČENAT

Jedinstveni upravni odjel Svetvinčenat 47, 52342 Svetvinčenat

Tel./fax. 052 560 016/ 560 005 KLASA: 350-02/20-03/11 URBROJ: 2168/07-03-1-20-5

Svetvinčenat, 21. rujna 2020.

 

 

Na temelju članka 88. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br.

153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19),  i članka 56. Statuta Općine Svetvinčenat („Službene novine Općine Svetvinčenat“ br. 2/13), Jedinstveni upravni odjel Općine Svetvinčenat objavljuje

 

OBAVIJEST

o izradi Izmjena i dopuna br. 6.

Prostornog plana uređenja Općine Svetvinčenat

 

I

 

Dana 17. rujna 2020. godine stupila je na snagu Odluka o izradi izmjena i dopuna br. 6. Prostornog plana uređenja Općine Svetvinčenat. Odluku je donijelo Općinsko vijeće Općine Svetvinčenat na sjednici održanoj 03. rujna 2020. godine, a ista je objavljena u „Službenim novinama Općine Svetvinčenat“  broj 7/2020 od 03. rujna 2020. godine., i na službenoj web stranici Općine Svetvinčenat.

 

II

 

Time je započeo postupak izrade izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Svetvinčenat br. 6., koji će biti proveden sukladno odgovarajućim odredbama Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19).

 

III

 

Ova Obavijest objaviti će se na oglasnim pločama Općine Svetvinčenat, web stranici Općine Svetvinčenat i kroz informacijski sustav putem Zavoda za prostorno uređenje Istarske županije.

IV

 

Detaljne obavijesti o tijeku izrade navedenih izmjena i dopuna mogu se dobiti u Općini Svetvinčenat, Jedinstveni upravni odjel, Svetvinčenat 47, na e-mail adresu:  alen.doblanovic@svetvincenat.hr ili putem telefona na: 052/560-016, int.2.