Obavijest o objavi javne rasprave UPU dio IZ Bibići

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA  SVETVINČENAT Jedinstveni upravni odjel Svetvinčenat 47, 52342 Svetvinčenat Tel./fax. 052 560 016/ 560 005   KLASA: 350-02/20-03/12 URBROJ: 2168/07-03-1-21-17 Svetvinčenat, 06. prosinca 2021.   Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju  („Narodne novine“ br.  153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Zaključka  Općinskog načelnika Općine Svetvinčenat,  KLASA: 350-02/20-02/12, URBROJ: 2168/07-02-1-21-16,…