ODLUKA O DONOŠENJU IZMJENA I DOPUNA BR.6 PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SVETVINČENAT

NORMATIVNA ODLUKA I_TEKSTUALNI DIO ODREDBE ZA PROVOĐENJE II_GRAFIČKI DIO 5000 – GP 4.A K.O.Svetvinčenat-HTRS-Detalji 4A 4.B.I i 4.B.II K.O.Bokordići_HTRS-Detalji 4B 1 4.B.I i 4.B.II K.O.Bokordići_HTRS-Detalji 4B 2 4.C K.O.Smoljanci-HTRS-Model 4.D K.O.Štokovci-HTRS-Detalj 4D 4.E K.O.Juršići-HTRS-detalji 4E 25000 1 NAMJENA POVRŠINA-htrs-Model 2A-PROMET-htrs-Model 2B-EKI-htrs-Model2021 2C-ENERGETSKI SUSTAV-htrs-Model 2D-VODNOGOSPODARSKI SUSTAV-htrs-Model2021 3A-UVJETI KORIST. I ZAST. PROSTORA-ZASTITA PRIRODNE BASTINE-htrs-Model2021 3B-UVJETI KORIST. I…