Javna rasprava o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Svetvinčenat

Tekstualni dio Obrazloženje Odredbe za provođenje Grafički dio 1.Namjena površina 3A.Uvjeti korištenja i zaštite prostora i prirodne baštine 3D.Posebne mjere uređenja 4.A.K.O.Svetvinčenat 4.B.1.K.O.Bokordići 4.B.2.K.O.Bokordići 4.B.3.K.O.Bokordići 4.C.K.O.Smoljanci 4.D.K.O.Štokovci 4.E.1.K.O.Juršići 4.E.2.K.O.Juršići Obavijesti i odluke ODLUKA O DONOŠENJU pročisćeni tekst

Javna rasprava o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Svetvinčenat

Tekstualni dio Obrazloženje Odredbe za provođenje – pjr Sažetak za javnost – pjr Grafički dio 1. Namjena površina 2A – Promet 2B – Pošta i telekomunikacije 2C – Energetski sustav 2D – Vodnogospodarski sustav 3A – Uvjeti korištenja i zaštite prostora – zaštita prirodne baštine 3B – Uvjeti korištenja i zaštite prostora – zaštita kulturne…

2. Javna rasprava o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Svetvinčenat

Tekstualni dio Sažetak za javnost prijedlog Obrazlozenje prijedlog Odredbe za provodenje prijedlog Grafički dio 1 NAMJENA POVRŠINA 2A-PROMET 2B-POSTA I TELEKOMUNIKACIJE 2C-ENERGETSKI SUSTAV 2D-VODNOGOSPODARSKI SUSTAV 3A-UVJETI KORIST. I ZAST. PROSTORA-ZASTITA PRIRODNE BASTINE 3B-UVJETI KORIST. I ZAST. PROSTORA-ZASTITA KULTURNE BASTINE 3C-POSEBNA OGRANICENJA U KORISTENJU PROSTORA 3D-POSEBNE MJERE UREDENJA 4.A – K.O.Svetvinčenat 4.C – K.O.Smoljanci 4.D –…