Javni poziv za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro

Obavještavaju se svi zainteresirani da je Općina Svetvinčenat objavila Javni poziv za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Svetvinčenat za 2016. godinu. Cjelokupna dokumentacija i upute za prijavitelje mogu se preuzeti na web stranici Općine Svetvinčenat, pod poljem Natječaji i pozivi. Rok za podnošenje prijava je 25. veljače 2016. godine.

Godišnji plan objave javnih poziva

Na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novineˮ, broj 26/15) i članka 14. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Svetvinčenat, Jedinstveni upravni odjel Općine Svetvinčenat,…