Obavještavaju se svi zainteresirani da je Općina Svetvinčenat objavila Javni poziv za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Svetvinčenat za 2016. godinu.

Cjelokupna dokumentacija i upute za prijavitelje mogu se preuzeti na web stranici Općine Svetvinčenat, pod poljem Natječaji i pozivi.

Rok za podnošenje prijava je 25. veljače 2016. godine.