Na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novineˮ, broj 26/15) i članka 14. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Svetvinčenat, Jedinstveni upravni odjel Općine Svetvinčenat, dana 25.01.2016. donosi

GODIŠNJI PLAN

raspisivanja javnih poziva za financiranje programa, projekta i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Svetvinčenat

 

I.

Općina Svetvinčenat raspisat će jedinstven Javni poziv za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Svetvinčenat za slijedeća prioritetna područja:

 

 

Naziv   područja

 

 Iznos financijskih sredstava po području

kn

Očekivani broj ugovora Očekivani datum raspisivanja natječaja Očekivani datum završetka natječaja  Očekivani   rok

ugovaranja

01. SPORT

275.000,00

4

 

25.01.2016.

 

25.02.2016.

 

25.05.2016.

02. KULTURA

40.000,00

5

03. ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB

30.000,00

10

 

II.

Ovaj plan objavit će se na mrežnim stranicama Općine Svetvinčenat; www.svetvincenat.hr.

 

P.O. NAČELNIKA
v.d. pročelnik Igor Macan