POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU – Nacrt prijedloga Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Svetvinčenat

OPĆINA SVETVINČENAT objavljuje početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Svetvinčenat. Savjetovanje traje od 11. listopada do 11. studenog 2022. godine Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da najkasnije do zaključno 11. studenog 2022. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe…